Kontrakt z firmą Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-16
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Kontrakt z firmą Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16 listopada 2018 roku wpłynał do spółki kontrakt (datowany 12 listopada 2018 roku) zawarty ze spółką Shenhua Ningxia Coal Industry Group Co., Ltd. z siedzibą w Chinach, którego przedmiotem jest sprzedaż łańcuchów płaskich i ogniw złącznych. Zgodnie z postanowieniami kontraktu dozwolone są częściowe wysyłki a dostawy będą realizowane do dnia 28.02.2019 r. Całkowita wartość kontraktu wynosi 1.585.000,00 EUR. Strony Kontraktu ustaliły, że jeżeli żadna z nich nie może wypełnić Kontraktu z powodu siły wyższej to czas na jego wypełnienie zostaje wydłużony o okres równy trwania takiej okoliczności. Wszelkie spory wynikające z realizacji Kontraktu będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez obie Strony. W przypadku gdy Strony nie osiągną porozumienia w terminie dwóch miesięcy, spory będą przedkładane do arbitrażu do Chińskiej Komisji Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego w Pekinie. Orzeczenie arbitrażu będzie ostateczne i wiążące dla obu Stron. Jeśli Sprzedający nie dokona dostawy na czas zgodnie z zapisami Kontraktu (z wyjątkiem zadziałania siły wyższej), Kupujący odracza dostawę pod warunkiem, że Sprzedający zgadza się zapłacić za likwidację szkód. Likwidacja szkody nie powinna jednak stanowić więcej niż 5% wartości Kontraktu. Stawka kary jest naliczana jako 0,5% wartości Kontraktu za każde 7 dni kalendarzowych, przy czym liczba dni niższa od 7 jest liczona jako 7 dni. Jeżeli Sprzedający nie dokona dostawy w ciągu 12 tygodni od daty wysyłki wyszczególnionej w Kontrakcie, Kupujący ma prawo unieważnić Kontrakt. Kontrakt będzie interpretowany i wykonywany zgodnie z prawem Chińskiej Republiki Ludowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-16 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2018-11-16 Jolanta Smętek Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl