REKLAMA

FARM51: Zawarcie umowy na wprowadzenie 505.200 akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

2019-11-22 12:36
publikacja
2019-11-22 12:36
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 roku umowy na wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów War-tościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) 505.200 akcji serii A Spółki z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Akcje będące przedmiotem wprowadzenia, należące do Członków Zarządu Spółki, sta-nowiły przedmiot zabezpieczenia obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informa-cje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sys-temu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki