REKLAMA

FARM51: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 roku

2020-06-30 13:16
publikacja
2020-06-30 13:16
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Emitent) w załączeniu przeka-zuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odstąpiło od podjęcia uchwały nr 16 w sprawie upo-ważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelo-wego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki ponieważ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zabrakło kwalifikowanego kworum niezbędnego do podjęcia ww. uchwały. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20200630_131601_0000127573_0000122326.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki