REKLAMA

FARM51: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A., które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 roku

2020-08-12 16:09
publikacja
2020-08-12 16:09
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie podjęło następujących uchwał:
1.uchwały nr 3 w sprawie: wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. (projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza Spółki na podstawie art. 404 § 2 k.s.h. w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia);
2.uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przy-znania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w za-kresie odnoszącym się do emisji warrantów subskrypcyjnych (pkt. 1) opinii Zarządu);
3.uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przy-znania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w za-kresie odnoszącym się do emisji skierowanej do inwestora lub inwestorów (pkt 2) opinii Zarządu);
4.uchwały nr 6 w sprawie przyjęcia pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody przy-znania Zarządowi Spółki możliwości wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w ramach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej w za-kresie odnoszącym się do emisji skierowanej do obecnych Członków Zarządu Spółki (pkt. 3) opinii Zarządu);
5.uchwały nr 7 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w graniach kapitału docelowego oraz w sprawie zmian statutu Spółki;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20200812_160926_0000128496_0000123923.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki