REKLAMA

FARM51: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

2019-12-05 16:04
publikacja
2019-12-05 16:04
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej: „Emitent”) przekazuje odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem Emitenta.

Pytanie:
Dlaczego Farm 51 zaprzestał podawania przychodów kwartalnych ze sprzedaży poszczególnych gier?
Odpowiedź Emitenta:
Bezpośrednim powodem była trudność w pozyskaniu wszystkich kompletnych danych sprzedażowych w terminie publikacji raportu.

Pytanie:
Czy podawany w komunikatach ze strony spółki wydania pełnej wersji WW3 czyli 12-15 miesięcy od daty EA tej gry jest nadal aktualny?
Odpowiedź Emitenta:
Obecnie nie ma podstaw aby komunikować ewentualną korektę tego terminu więc co do zasady, plan jest nadal aktualny.

Pytanie:
Czy jeżeli chodzi o premierę WW3 bliżej są Państwo wydania tej gry np. 25.01.2020 ( Data Nowego Roku Chińskiego w 2020r. co byłoby swoistym "ukłonem" w stronę azjatyckiego rynku? Czy należy na tą chwilę przyjąć, że bliżej są Państwo wydania tej gry w pełnej wersji np. na Targach w Katowicach 20.02.2020r.?
Odpowiedź Emitenta:
Konkretna data zostanie podana w chwili gdy wszystkie składowe niezbędne do wydania ostatecznej wersji gry będą potwierdzone

Pytanie:
Jakie działania marketingowe ze strony spółki są przewidziane z okazji/na okazję wyjścia WW3 w pełnej wersji i co jest priorytetem w tej kwestii dla Spółki?
Odpowiedź Emitenta:
Spółka zamierza dołożyć wszelkich starań aby wypromować finalny produkt na wszystkich możliwych rynkach oraz terytoriach, wykorzystując do tego wszelkie dostępne narzędzia marketingowe oraz promocyjne.

Pytanie:
Czy jeżeli Spółka osiągnie w związku z dobrą sprzedażą gier już taką skale działania i dojrzałość - spełniając warunek kapitalizacji , która pozwoli jej realnie myśleć o przejściu na rynek główny GPW zamierzają Państwo to przeprowadzić np. w 2021 roku, lub czy planują Państwo na 2020 taki ruch? Od czego uzależniają Państwo to działanie ?
Odpowiedź Emitenta:
Przejście na rynek główny GPW jest w planach Spółki ale nie jest celem samym w sobie – obecnie koncentrujemy się na umacnianiu pozycji Spółki poprzez realizację projektów a gdy okoliczności rynkowe uzasadnią korzystny moment na dokonanie tego kroku, przejdziemy do jego realizacji.

Pytanie:
Dlaczego nie ma żadnej reakcji ze strony Spółki, żadnego komunikatu w związku np.ze spadkiem kursu o ok.50% po premierze Chernobylite. Czym Akcjonariusze mają również tłumaczyć bierną postawę ze strony Spółki i brak reakcji na aktualne utrzymywanie się kursu na obecnych poziomach?
Odpowiedź Emitenta:
Kursem akcji kieruje rynek a nie Spółka – zdaniem Zarządu wymieniony spadek nie ma uzasadnienia a wręcz przeciwnie – nie oddaje dobrej kondycji Spółki ale to ostatecznie akcjonariusze decydują o wartości akcji.

Pytanie:
Czy mogą Państwo wytłumaczyć brak aktywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego ze strony Spółki ?
Odpowiedź Emitenta:
To jest odczucie subiektywne, z którym nie chcemy polemizować – naszym zdaniem wszystkie istotne informacje są przekazywane natomiast jeśli jest wrażenie niedosytu to postaramy się większą uwagę poświęcić na zmianę tego odczucia.

Pytanie:
Kiedy planowane są najbliższe akcje promocyjne " Free Weekend " ?
Odpowiedź Emitenta:
Free Weekendy planowane są po doszlifowaniu i dopracowaniu wszystkich kluczowych elementów projektu, chcemy aby przy okazji darmowych weekendów, każdy gracz mógł zobaczyć i ocenić finalny kształt projektu a nie jego wersje przejściowe.

Pytanie:
Czy w przypadku wygranej przetargu WOT Spółka nastawi się jeszcze bardziej na współpracę z wojskiem ? Jeżeli tak, to czy będzie to kosztem dalszej produkcji gier i będą one rzadziej wydawane ?. Czy produkcja gier zostanie na tym samym poziomie a zwiększy się zasób ludzki do nowych zadań ?
Odpowiedź Emitenta:
Spółka zamierza realizować wszelkie działania oraz projekty, które pozwolą się jej rozwijać oraz generować zyski. Nie wykluczamy powiększenia wielkości zespołu ale tylko jeśli zajdzie to swoje uzasadnienie w potrzebach produkcyjnych oraz celach strategicznych spółki.

Pytanie:
Czy mają Państwo już wstępne plany, zarys co do kolejnych produkcji gier po Chernobylite i WW3? Jeżeli tak, to czy będzie to kontynuacja tych gatunków ?
Odpowiedź Emitenta:
Aktualnie pragniemy skupić się głównym celu spółki, którym jest dopracowanie już opublikowanych na rynku gier. Jednocześnie zapewniamy, że mamy wiele pomysłów na nowe projekty, które w ogólnym założeniu powinny czerpać z wypracowanego w spółce "know how" (np. gry multiplayer fps), pomysły te ewaluujemy wewnętrznie ale także z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, tak aby decyzja o ich realizacji była poprzedzona rzetelnymi badaniami rynkowymi oraz realną oceną ich możliwości monetyzacyjnych.

Pytanie:
Czy Spółka rozważa pozyskanie dodatkowych środków / kapitału w drodze np. emisji nowych serii akcji, bądź kredytu przed premierą WW3 celem pozyskania środkow na rozbudowany marketing tytułu ?
Odpowiedź Emitenta:
Nie wykluczamy takich działań ale obecna kondycja Spółki nie skłania nas do podejmowania nagłych działań na tym polu.

Postawa prawna: § 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki