FARM51: Emisja obligacji serii L

2019-06-03 17:03
publikacja
2019-06-03 17:03
Zarząd The Farm 51 Group S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca 2019 roku została podjęta uchwała o emisji do 4.200 obligacji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1.000 zł, tj. o łącznej warto-ści nominalnej nie większej niż 4.200.000 zł.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych służących rozwojowi oferty produktowej Emitenta oraz zwiększenie kapitału obrotowego.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o obligacjach.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprze-dzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2019 roku wynosi 2.148.642,23 złotych, w tym brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji, tj. 27 czerwca 2021 roku wynosić będzie 5.200.000 złotych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki