FAMUR S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

2019-11-07 11:32
publikacja
2019-11-07 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-07
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2019, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 27 listopada 2019 r.


Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-11-07 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki