2,9800 zł
0,00% 0,0000 zł
Famur SA (FMF)

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii B

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 52/2019 z dnia 20 września 2019 r., Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 3 października 2019 r., powziął informację, że:


1/ Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) Uchwałą nr 1049/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B Emitenta, określił dzień 4 października 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) kodem „PLFAMUR00053”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FMF0624”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Nadto, zgodnie z komunikatem GPW z dnia 2 października 2019 r. w związku z powołaną powyżej uchwałą, GPW poinformowała, że data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii B (FMF0624) Emitenta i terminie wykupu 27 czerwca 2024 r., planowana jest na dzień 17 czerwca 2024 r.2/ Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna (dalej: „BondSpot”) Uchwałą Nr 234/19 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B Emitenta, postanowił wyznaczyć dzień 4 października 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200.000 (dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLFAMUR00053, oraz określić dla obligacji, o których mowa powyżej, dzień ostatniego notowania – 17 czerwca 2024 r., jednostkę obrotu – 1 szt., jednostkę obligatoryjną – 100 szt., symbol – FMF0624. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
2019-10-03 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.