REKLAMA

FAMUR S.A.: Wypowiedzenie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm fotowoltaicznych

2022-12-22 16:06
publikacja
2022-12-22 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-22
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Wypowiedzenie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm fotowoltaicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2022, 36/2022, 35/2022, 32/2022 oraz 27/2022 Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent", "Spółka"), informuje, że otrzymał od Projekt Solartechnik Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający"), podmiotu zależnego od Emitenta, informację o złożeniu w dniu dzisiejszym oświadczenia o wypowiedzeniu z winy Kupującego przedwstępnej umowy sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych z 24 czerwca 2022r. (dalej: „Umowa”) zawartej z ALT POL HC 01 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (spółka działająca poprzednio pod nazwą: Spoleto sp. z o.o.) oraz Solis Bond Company Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie (dalej: „Kupujący”), zmienionej aneksem nr 1 z 27 października 2022 r. i aneksem nr 2 z 23 listopada 2022 r.

Sprzedający złożył oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w związku z niewykonaniem przez Kupujących obowiązków wynikających z Umowy. W wyniku wypowiedzenia Sprzedający jest uprawiony do otrzymania od Kupujących kwoty 45 mln zł tytułem płatności gwarancyjnej, przy czym w takim przypadku płatność ta zostanie pomniejszona o kwotę ok. 20 mln zł wpłaconą już Sprzedającemu do dnia wypowiedzenia Umowy tytułem bezzwrotnych przedpłat.

Jednocześnie Sprzedający prowadzi dalsze negocjacje z Kupującymi w przedmiocie potencjalnej sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych i nie wyklucza zawarcia innych umów sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-22 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2022-12-22 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki