Ewakuacja polskiego złota

Kilkadziesiąt ton złota i kolekcję monet posiadał w sierpniu 1939 r. Bank Polski odpowiedzialny za emisję pieniądza i utrzymywanie stabilnego kursu wymiany. Kiedy w ostatnie lato II RP wojna stała się nieunikniona podjęto decyzję o wielkiej ewakuacji.

(FORUM)

Już w czerwcu i lipcu 1939 roku część złota przewieziono do oddziałów Banku w Siedlcach, Brześciu nad Bugiem, Zamościu i Lublinie. Do tego w Twierdz Brzeskiej, uznawanej za stosunkowo bezpieczną, przygotowywano specjalne pomieszczenia mogące ukryć całość skarbca.

Oczywiście rozważano również możliwość wywiezienia kruszcu do banków Francji, Anglii a być może nawet do brytyjskiej Kanady czy Stanów Zjednoczonych. Takie posunięcie miało swoje uzasadnienie nie tyle ze względu na spodziewane zajęcie Warszawy (w co raczej wątpiono), co sprawność dokonywania zakupów broni na rynkach zachodnich. Przywoływano przykład Rosji z lat wojny 1914-1916, która dysponując olbrzymimi zapasami złota na swoim własnym terytorium odciętym kordonem wrogich państwa nie mogła dokonywać transakcji kupna broni w Londynie i Paryżu nie mając tam odpowiedniego majątku. Ostatecznie przeciwko wywiezieniu złota zaprotestował wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, który obawiał się sekwestru w obcych bankach.

Według stanu z 1 września 1939 r. zasoby złota Banku Polskiego były ogółem warte 463,6 mln złotych, to jest około 87 mln ówczesnych dolarów amerykańskich. Z tego złoto wartości 193 mln zł znajdowało się nadal w skarbcu centralnym w Warszawie. Sztaby wartości 170 mln zł przechowywano w Brześciu nad Bugiem, Lublinie, Siedlcach i Zamościu, a złoto wartości nieco ponad 100 mln zł znajdowało się w depozytach Banku Polskiego ulokowanych od dawna za granicą, głównie w Banku Francji, Banku Anglii oraz bankach amerykańskich i szwajcarskich. (W. Rojek, Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939–1950, Kraków 2000)

Wobec szybkich postępów wojsk niemieckich w pierwszych dniach wojny zdecydowano o natychmiastowej ewakuacji zapasów. Już 4 września przed premierem Felicjanem Sławoj-Składkowskim stawili się pułkownicy Adam Koc i Ignacy Matuszewski, którzy oświadczyli, że działają z polecenia Kwiatowskiego w celu ewakuacji złota. Zażądali odpowiednich glejtów od premiera, które też szybko otrzymali. Adam Koc, który w 1936 r. piastował stanowisko prezesa Banku Polskiego w swoich wspomnieniach zapisał:

„Dowiedziałem się, że gros złota Banku Polskiego było w kraju. Wiadomość bardzo niepomyślna, ponieważ waga złota musiała wynosić około 80 ton. Transportowanie tak dużego ciężaru podczas wojny, po zatłoczonych szosach, podczas ustawicznego bombardowania przez lotnictwo niemieckie, musiało zagrażać bezpieczeństwu złota w trakcie ewakuacji [...]. Generał Litwinowicz na moje zapytanie, dokąd mam zwrócić się o samochody ciężarowe w celu wywożenia złota, powiedział, że nie posiada już ani jednej wolnej kolumny samochodowej, żeby ją dać do mojej dyspozycji. Wie tylko, że na Pradze, w parku Paderewskiego (dawny park Skaryszewski), jest kilka samochodów w naprawie, ale nie ręczy, czy nadadzą się do użytku. Niepokoiłem się, czy w tych warunkach uda się przeprowadzić ewakuację. Trudności piętrzyły się i lada chwila mogłem znaleźć się w sytuacji bez wyjścia. Już samo przerzucenie wielotonowego ciężaru, złota w sztabach, przez mosty na Wiśle, na jej prawy brzeg, na Pragę, mogło stać się niewykonalne wobec bombardowania miasta i ewentualnego zniszczenia mostów. [...] Jedynie działanie z największym pośpiechem mogło dawać pewne szanse wykonania ewakuacji, mając wciąż do użycia mosty przez Wisłę".

4 września z Warszawy do Lublina w dwóch transportach przewieziono złoto z Bielańskiej. Spodziewano się tam dłuższego przystanku, ale napór niemiecki był tak szybki, że już 8 września przewieziono cenny ładunek do Łucka. W skład "złotego konwoju" wchodziło ponad 30 autobusów i samochodów osobowych!

Sytuacja na froncie stawała się tak zła, że w ciągu kilkunastu godzin z 7 na 8 września podjęto decyzję o ewakuacji polskiego złota ze wszystkich miejsc jego przechowywania na ternie Polski do bezpiecznych banków sojuszniczych. Dzięki zdolnościom organizacyjnym Koca i Matuszewskiego drogą kolejową 13 września w Śniatyniu zebrano całość złota Banku Polskiego z wyjątkiem 3817 kg złota wartości ponad 22 milionów złotych, które pozostawiono w Dubnie do dyspozycji rządu polskiego.

Teraz należało złoto ewakuować przez terytorium Rumunii do bezpiecznych portów i drogą morską do Francji i Anglii. Okazało się, że nie było to takie proste. Mieliśmy co prawda sojusz z Rumunią, ale był on podpisywany przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a nie Niemcom. Berlin i Moskwa naciskały na Bukareszt, aby ten nie udzielał Polsce pomocy. Kiedy tylko polska ambasada w Rumunii rozpoczęła starania o przepuszczenie transportu przez terytorium tego kraju, podobne naciski rozpoczęły również Londyn i Paryż żywotnie zainteresowane przechowaniem u siebie depozytu.

Negocjacje ambasadora Rogera Raczyńskiego zakończyły się sukcesem, warunkiem było przeprowadzenie operacji w 48 godzin. W nocy z 13 na 14 września skompletowano specjalny skład ośmiu wagonów, do którego załadowano polskie złoto. Każdy wagon został trzykrotnie oplombowany i zamknięty na kłódki. Pół godziny po wyruszenia ze Śniatynia pociąg przekroczył granicę i skierował się w kierunku Konstancy, gdzie oczekiwać miały alianckie okręty. Pociąg dotarł tam 15 września, ale na miejscu okazało się, że okrętów nie ma.

Dzień wcześniej Niemcy wpadli na trop składu i ambasador w Bukareszcie skrytykował rumuńskiego szefa MSZ za udzielanie pomocy Polakom. Ten w odpowiedzi skłamał, że nic nie wie o żadnym transporcie, ale postara się dowiedzieć, co było korzystnym dla Polski graniem na zwłokę. Tego samego dnia do Konstancy wpłynął niewielki amerykański statek handlowy Eocene pod brytyjską banderą Hong-Kongu. Wykorzystał to konsul Wielkiej Brytanii, który zażądał od kapitana załadunku złota, dając mu tylko 5 minut na zastanowienie. Dowódca statku nie miał wielkiego wyboru.

Po załadunku złota okazało się jednak, że Rumuni wstrzymują zgodę na wypłynięcie. Kapitan oraz opiekunowie transportu zignorowali sprzeciw dowództwa portu i samowolnie podnieśli kotwicę. Obawiając się ataku na statek kapitan płynął wzdłuż wybrzeża, aby ewentualnie osadzić go na mieliźnie. Groźby Rumunów były jednak najwyraźniej formalnym wypełnieniem pustych obietnic wobec Niemców, bowiem nikt transportu nie zaatakował, a już 16 września statek znalazł się w bezpiecznej Turcji.

Berlin był wściekły na Bukareszt. Ambasador Niemiec w Rumunii zagroził ministrowi spraw zagranicznych: "Rumunia dopuściła się ciężkiego naruszenia neutralności, co nigdy więcej nie powinno się powtórzyć”.

Na szczęście dobre kontakty polskiej dyplomacji pomogły w transporcie złota przez Turcję, w czym wybitne zasługi miał ambasador RP w Ankarze, Michał Sokolnicki. Już 20 września złoto przeniesiono z pokładu statku do wagonów specjalnego pociągu przygotowanego przez Turków. Miał on przewieźć ładunek do Syrii. Zdecydowano się na ten kierunek, ponieważ znajdowała się ona pod władzą sojuszniczej Francji. 22 września transport kolejowy bez przeszkód przybył do granicy syryjskiej, gdzie ochronę cennego ładunku przejęli Francuzi. W dwa dni później polskie złoto dotarło do Bejrutu.

Wywiezienie ładunku skarbca Banku Polskiego było wielkim sukcesem. Prawdopodobnie największą udaną operacją logistyczną tragicznego polskiego września 1939 r. Jak się później okazało, Niemcy grabili na niespotykaną wcześniej skalę, nie respektując prawa własności. Tylko na obszarze Generalnego Gubernatorstwa do początku 1940 r. Niemcy zabrali z sejfów bankowych dewizy i różne inne kosztowności (także biżuterię) na kwotę 2 238 149 marek, w tym 276 559 dolarów amerykańskich. Samych metali szlachetnych wywieziono do Niemiec 28 ton. Łupem Niemców padły też dzieła sztuki. Naziści zagarnęli między innymi trzy najcenniejsze obrazy z kolekcji Czartoryskich - Damę z gronostajem Leonarda da Vinci, Portret młodzieńca Rafaela i Pejzaż z dobrym Samarytaninem Rembrandta. (C. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979)

Na przełomie września i października rozpoczął się drugi etap odysei polskiego złota. W początkach października, na pokładzie w sumie trzech statków, przewieziono złoto do Tulonu, gdzie zostało zdeponowane w silnie strzeżonym arsenale marynarki wojennej. Rząd polski odrzucał propozycje sprzedaży kruszcu i sfinansowania z niego Armii Polskiej na Zachodzie. Ten cel pokrywany był z kredytów udzielanych Polsce przez zachodnich sojuszników. Rząd zdecydowanie i twardo bronił niepodzielności skarbu i przeznaczenia złota na powojenną odbudowę.

Co ciekawe, choć wiara w potęgę Francji wydawała się niezachwiana, to już na przełomie 39 i 40 r. rozpoczęły się starania o możliwą ewakuację złota na Wyspy Brytyjskie, do Anglii lub Kanady. Po kolejnym transporcie leżało ono jednak w skarbcu w centralnej Francji, a Francuzi rozmowy przeciągali aż do inwazji Niemiec na ten kraj.

Sytuacja stawała się groźna, ponieważ decyzji o ewakuacji złota Francuzi wciąż nie podejmowali, a Niemcy wchodzili coraz głębiej w terytorium kraju. Pierwsza taka decyzja pojawiła się 31 maja, niemal dwa tygodnie po rozpoczęciu inwazji. Kolejne decyzje Francuzów zmieniały się co kilka dni, dlatego też transport polskiego i belgijskiego złota podróżował do 17 czerwca po pięknych miejscowościach południa kraju. W porcie w Lorient załadowano wreszcie skrzynie na pokład wyznaczonego okrętu. Polscy konwojenci byli przekonani, że statek płynie do USA. Tymczasem on skręcił na południe w stronę Maroka, zarządzanego przez Francję, która tego samego dnia podpisała kapitulację przed Niemcami.

Zarówno Polacy, jak i Anglicy rozpoczęli starania zlokalizowania złota. Francuzi jednak skutecznie mylili trop wysyłając sprzeczne informacje. Ostatecznie skrzynie ze złotem wywieziono daleko na wschód na obrzeża Sahary, do miasteczka Kayes (obecnie Republika Mali), odległego od Dakaru o prawie 800 km. W późniejszych latach okazało się, że kwestia polskiego złota była elementem negocjacji kapitulacyjnych. marszałek Petain nie zgodził się na wydanie złota Niemcom, ale obiecał, że nie odda go również Polakom.

Rozpoczęły się tajne negocjacje z rządem Vichy. Co ciekawe okazało się, że Francuzi nie chcieli oddawać rządowi polskiemu jego złota, ale zgadzali się na przekazanie mu złota francuskiego z banków brytyjskich. Na to oczywiście nie mogli zgodzić się Anglicy.

Patowa sytuacja zmieniła się w 1942 r. kiedy wojska amerykańskie i angielskie zajęły kolonie francuskie w północnej Afryce. Dopiero jednak w styczniu 1944 r. polscy urzędnicy bankowi dotarli do Dakaru, a wkrótce do położonej w głębi kraju miejscowości Kayes, gdzie w pilnie strzeżonym budynku administracji kolei przechowywano złoto Banku Polskiego. Wkrótce skrzynie złota przewieziono do fortu w Dakarze, komisyjnie przejęli je Polacy. Po czterech latach złoto wróciło więc do prawowitych właścicieli. Rząd polski na uchodźstwie podjął teraz decyzję, aby część złota skierować do Anglii, a resztę na kontynent amerykański.

Takim decyzjom sprzeciwił się jednak ambasador radziecki przy rządzie francuskim, który stwierdził, że złoto przypaść powinno nowemu rządowi, który zostanie utworzony na terytorium polskim wyzwolonym przez ZSRR. Na szczęści opór żądaniom postawił de Gaulle.

W lutym 1944 r. do Dakaru przybyły dwa amerykańskie niszczyciele, które łącznie zabrały po 500 skrzynek złota. Dotarły one bez przeszkód do Nowego Jorku, gdzie w arsenale US Navy zaczęto wyładunek. Zachowano wszelkie środki ostrożności. W porcie czuwali żołnierze piechoty morskiej, agenci FBI i policja. Przystąpiono również do transportowania złota przeznaczonego do Wielkiej Brytanii i Kanady.

Komuniści z utworzonego w Polsce Rządu Tymczasowego mieli (jak wszyscy) wielką ochotę na przejęcie złota. Było to o tyle ułatwione, że w lipcu 1945 r. mocarstwa zachodnie wycofały poparcie dla rządu RP na uchodźstwie. Rozpoczęły się negocjacje z Warszawą.

Brytyjczycy zgadzali się na przekazanie złota do Polski, ale zażądali uregulowania pożyczek zaciągniętych przez rząd emigracyjny. Ostatecznie w czerwcu 1946 r. doszło do podpisania układu o likwidacji wszystkich zobowiązań rządu RP wobec Wielkiej Brytanii. Przewidywał on, że z tytułu wydatków poniesionych przez Wielką Brytanię na poczet utrzymania polskich uchodźców wojennych, które zamknęły się ogólną kwotą 32 mln funtów szterlingów, Polska wypłaci 3 mln funtów szterlingów w złocie, które miały pochodzić z zasobów Banku Polskiego przechowywanych w Londynie. Reszta złota miała powrócić do Polski lub pozostać w bankach angielskich do dyspozycji rządu polskiego w Warszawie. Podobnie stało się ostatecznie ze złotem zdeponowanym w USA i Kanadzie.

Co więcej, rząd emigracyjny oraz urzędnicy Banku nie podejmowali zdecydowanych działań sprzeciwiających się przejęcia pieniędzy przez komunistów. Wiązało się to z przekonaniem, że Skarb powinien być wydany na powojenną odbudowę straszliwie zniszczonej ojczyzny. Wiedzieli, że najbliżej tego celu jest aktualny rząd w Warszawie, a poza tym wciąż utrzymywano nadzieje na zachowanie elementów demokracji.

Niestety, złoto w zachodnim depozycie zostało szybko sprzedane do 1952 r. kiedy zlikwidowano Bank Polski. Jego funkcję przejął nowo utworzony Narodowy Bank Polski z Hilarym Mincem na czele. Nowa waluta drukowana przez NBP stała się na kilkadziesiąt lat narzędziem w rękach komunistów, którym nie zależało na utrzymaniu jej stabilności.

Marcin Dobrowolski

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
16 7 bha

Dług Państwa ,kraju społeczeństwa codziennie coraz szybciej i mocniej narasta na karkach całego społeczeństwa do coraz droższej spłaty co roku ! ! ! - ,a złoto leży sobie od wielu wielu dekad nie wiadomo po co dla kogo i na co ?????? .

! Odpowiedz
0 2 zbyszek_

sugerujesz ze to złoto jest zabezpieczeniem tego dlugu?

! Odpowiedz
1 36 innowierca

Dlaczego oni nas policzyli za utrzymanie uchodzcow wojennych.
Przeciez dzis uchodzcy wojenni np. Somalia dostaja jeszcze od nich pieniadze (zasilki) mieszkania. Wiekszosc uchodzcow ktorym UK przyznaje prawo pobytu dzis to osoby z krajow gdzie toczy sie wojna, czy istnieje zagrozenie zycia. Ale to UK im placi jeszcze socjalem.
A nam wystawili rachunek.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 5 zzibi2

inne czasy, teraz za naszych "uchodźców ekonomicznych" też nie płacimy

! Odpowiedz
1 20 khh

Przeczytaj jeszcze raz uwaznie, o zloto dla 'nowego' rzadu upomnial sie radziecki ambasador. To juz moznaby uznac za wystarczajacy powod do wystawiania rachunkow komunistom. Teraz poszukaj sobie jak pieniedzmi z tego sprzedanego zlota wyplacono odszkodowania zagranicznym inwestorom, ktorych udzialy po wojnie znacjonalizowano. Wyplacono nawet Czechom. Polacy nie dostali ani jednej zlotowki odszkodowan. Zostali z akcjami, obligacjami i certyfikatami na pamiatke.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 17 siunek

Iluż to oddanych Polsce patriotów asystowało przy wywózce złota aż do samego Londynu, za nic mając trudności i zgryzotę życia na obczyźnie...

! Odpowiedz
5 14 andre_van_danswijk

80 ton złota zajmuje 4 metry sześcienne. To tyle co 2 duże worki na odpady budowlane.

! Odpowiedz
3 16 ~Vivol

To była wówczas najlepsza decyzja jaką można było podjąć.

! Odpowiedz
17 11 ~szczerozłoty

Decyzja o wywozie złota z dzisiejszego punktu widzenia była chybiona. Gdyby złoto podjął -ukradł hitler dziś sprawa by była jasna.A tak ze od a się nie zaczyna szukaj wiatru-złota w polu.

! Odpowiedz
1 13 khh

Ale co szukaj? Ono ni zginelo, po wojnie dostali je komunisci. I sprzedali.

! Odpowiedz
0 0 ania_199

lepiej było w ziemi zakopać, a jeśli te resztki które nam zachód zwrócił zostały sprzedane do '52, to skąd się wzięło to złoto w angielskim banku, które ostatnio premier przejął i nie wiadomo co z nim robi, rozejdzie się na łojców i madki 500+ czy innych nierobów ze startupów...

! Odpowiedz
17 2 ~żart

Wywiezli "ołów" pokryty złotą "farbą" powiedzial (Arsène Lupin,- potwierdzil "Gang Olsena",itd....). "zarządca" skarbu państwa.

Nie "rozczulać" się nad "złotem" (monetą), - skarby są, pod "ziemią".

! Odpowiedz
3 18 ~endi

Czy ja dobrze liczę - z 80 ton zostało nam 20 ? to faktycznie była zła decyzja

! Odpowiedz
2 54 ~autor_widmo

"z tytułu wydatków poniesionych przez Wielką Brytanię na poczet utrzymania polskich uchodźców wojennych, które zamknęły się ogólną kwotą 32 mln funtów szterlingów". CZY SYRIA I INNE, ZAPLACA DO UE ZA IMIGRANTOW?

! Odpowiedz
8 10 ~cpunyropniaste

syria i inne daly swoja rope zeby w europie byl amerykanski raj

! Odpowiedz
30 15 ~Wiesiek

Czy na rocznicy zostanie odczytany apel smoleński?

! Odpowiedz
20 16 ~fasfasd

Proponuję wybrać dzień "Rocznica rocznic". Bedzie to dzień, w ktorym wymyślono najwiecej rocznic obchodzonych w PL. Kto za?

! Odpowiedz
46 8 ~zamknacKW

Wow, to takie rzeczy tu się świętuje? lol. Polacy naród przegranych, i jeszcze w dodatku świętują swoje porażki. Z takim podejściem to nas do 2050 r. nie będzie.

! Odpowiedz
0 54 ~ss

A kiedy będzie rocznica przywiezienia Polskiego złota do Polski ? Kiedy będzie rocznica odzyskania odszkodowań od Niemiec za wojny Światowe i odszkodowania od Anglii za ich obronę?? hmmmm??

! Odpowiedz
2 29 ~Tomek

Po tych wszystkich staraniach o bezpieczeństwo złota, ostatni akapit jest jak cios prosto w oko.

! Odpowiedz
7 46 ~gargus

Czytałem ze NIEMCY chcieli napaść najpierw na Francje chcieli zeby Polska była neutralna lub zeby weszłą w sojusz osi ,Anglia wiedzac otym wolala zeby niemcy napadli najpierw na Polske dlatego Anglia i Francja dali nap gwarancje bez pokrycia i wyszło tak jakj kazdy wie z Histori szkoda ze nie ucza dokładnie histrori .

! Odpowiedz
23 15 ~abc

a ty napisz książkę i nie "marnuj się" na forum Bankiera

! Odpowiedz
3 27 ~pavel

niestety to prawda wywiad zachodni rozpracował Beka poklepał po plecach na obiecał że w razie ataku zakatuje Niemców ,DZIWNIE PRZYPOMINA TO DZISIEJSZE CZASY I MIŁOŚĆ DO SOJUSZNIKÓW Z ZACHODU ZA 1000 ŻOŁNIERZY KTÓRZY MAJĄ NAS ( ŚMIECH ) OBRONIĆ PRZED ROSJĄ

! Odpowiedz
3 8 ~MacGawer odpowiada ~pavel

Stek bzdur i tyle. Nie po to Hitler zajął Czechosłowację okrążając II RP z 3 stron aby zostawić ją na deser. Na dodatek upadek Francji był znacznie szybszy niż przewidywali hitlerowscy sztabowcy, o kolaboranckim rządzie tez nie marzyli. Z drugiej strony negocjacje z sowietami dawały im podwojną, a nawet potrojna przewagę:

1) Podbicie Polski niższym kosztem.
2) Dostawy strategicznych surowców jak ropa potrzebnych do prowadzenia wojny.
3) Spokój na wschodniej granicy.

Ilośc zielonych łapek dla ~pavel mnie załamuje - zero myślenia historycznego, strategicznego czy zwykłego zapoznania z faktami. Za to pożeracie teorie spiskowe garściami. Powtórzę jeszcze raz - po zajęciu Czechoslowacji los Polski był juz przesądzony, a wybuch wojny pewny. Generałowie Hitlera nie byli w ciemię bici jak tworcy alternatywnych wesrji historii i doskonale wiedzieli jakie kroki nalezy podjąć by wygrać jak najniższym kosztem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 71 ~WM

Ble ble, przedwojenne złoto nie poszło do Polski a na pokrycie kosztów związanych z naszym WP przy WB. Beż żenady WB wystawiła nam rachunek za utrzymanie i wyposażenie tych wojsk, PRL przejął te zobowiązania i dopiero w latach 60 ub. wieku spłacił długi za WP na Zachodzie ! Tylko my jesteśmy tacy naiwni, umieramy za innych, nic nie uzyskujemy, sprzedają nas i musimy jeszcze za to zapłacić !

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
17 7 ~asdf

Skoro formalnie działał polski rząd i polska armia, to Polska powinna koszty tej działalności pokryć. Takie są konsekwencje pajacowania "rządu" na uchodźtwie.

! Odpowiedz
3 15 ~roobo

No trochę za dużo sobie wzięli ,ale skoro oddać komunie?
może i dobrze
albo idąc tym tropem ile Syria zapłaci UNII

! Odpowiedz
3 12 ~gargus

za co ma SYRIA PLACIC uni jak jest ofiara ameryki ktora cia stworzyla ISIS

! Odpowiedz
3 0 ~mrsracheljnicoleloan odpowiada ~gargus

CZY TRZEBA pożyczyć pieniądze, aby spłacić RACHUNKI kontakt poprzez: mrsracheljnicoleloanfunds.uk@gmail.com~~HEAD=dobj~~number=plural aby uzyskać więcej informacji.

! Odpowiedz
5 47 ~olo

I kolejny raz zostaliśmy wydymani,,,przez sojuszników..a polscy uchodżcy musieli zapłacić złotem za azyl , czas wreszcie wyciągnąć wnioski i PIS to zrobi.

! Odpowiedz
27 12 ~Misio

Nie umiesz czytać?!
Sojusznicy tylko wzięli prowizję... to Polacy u władzy ukradli własnemu krajowi gros złota. Polak Polakowi :(((

PiS-owi standardy PRL-u są bliskie - tak samo chcą sami decydować o wszystkim i dodrukowywać pieniądze jak papier toaletowy (por. ostatnie zdanie).

"Polska wypłaci 3 mln funtów szterlingów w złocie, które miały pochodzić z zasobów Banku Polskiego przechowywanych w Londynie. Reszta złota miała powrócić do Polski lub pozostać w bankach angielskich do dyspozycji rządu polskiego w Warszawie. (...)

Niestety, złoto w zachodnim depozycie zostało szybko sprzedane do 1952 r. kiedy zlikwidowano Bank Polski. (...)
Nowa waluta drukowana przez NBP stała się na kilkadziesiąt lat narzędziem w rękach komunistów, którym nie zależało na utrzymaniu jej stabilności."

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
8 6 ~niestety odpowiada ~Misio

Polska (obywatele) ma często tego pecha, że u władzy często gęsto są pseudoelity, które myślą jedynie jak się szybko dostać do koryta (patrz ostatnie podwyżki w PISie) i trochę porobić dobrego wrażenia w TV robiąc pokazowe chucpy. Sami nie umiemy o siebie zadbać, a potem dramaty, emigracje, walki opozycyjne i ta bezkresna głupota i kłótliwość. Brain drain trwa w najlepsze stąd te dobre wyniki PISu ONR itp

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 14 ~Zenon

Bo o sile i stabilności panśtwa decyduje, w pewnej mierze, właśnie złoto. Dzięki temu liczyliśmy się na arenie światowej (mimo, że utraciliśmy ziemie, to wciąż uznawano rząd itp.) i można było działać za granicą. Zakup uzbrojenia niewiele by pomógł, z uwagi na brak pomocy Angli i Francji. Może bronilibyśmy się kilka dni dłużej. Czasami lepiej pomyśleć w dalszej perspektywie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 6 ~frasunga

do piotrek przy twojej logice powinni sie poddac a zloto odac niemcom skoro wiedzieli to niemcy w dowod wdziecznosci zabiliby mniej Polakow

! Odpowiedz
5 8 ~frasunga

ciekawe dlaczego rzad RP w 39 nie kupil uzbrojenia za te złoto widzac zblizajaca sie wojne

! Odpowiedz
5 7 ~piotrek

bo doskonale wiedzieli, że to nic nie da...

! Odpowiedz
3 7 ~morski_WILK

do piotrek - czlowieku gdybysmy rok wczesniej -38 r. - rozpoczeli grube zbrojenie to niemcy nie napadly by na polske - hitler pomimo ze polacy na koniach ruszyli do obrony - bal sie bardzo zaatakowac polske , to byl pierwszy egzamin ze sprawnosci jego armii , polacy tak sie zajadle bronili - westerplatte , hell - zaczelo brakowac amunicji , za malo ciezkiego sprzetu wojskowego , gdyby za polowe tego zlota polska sie dozbroila , bronili bysmy sie rok lub dluzej , co moglo by odwrocic karty historii

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 0 ~piotrek

link do filmu -
http://www.cda.pl/video/5146696f

! Odpowiedz
3 32 ~Carlito

nie będę powtarzał po "przedmówcach"...
ale chciałbym zwrócić uwagę tak a propos polskiego złota aktualnie trzymanego w Anglii.
"Co ciekawe okazało się, że Francuzi nie chcieli oddawać rządowi polskiemu jego złota, ale zgadzali się na przekazanie mu złota francuskiego z banków brytyjskich. Na to oczywiście nie mogli zgodzić się Anglicy."
wniosek jak dla mnie: złoto przechowywane w Anglii jest dla nas nieosiągalne..!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 71 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
13 1 ~Paolo

co to są ciapciaty?

! Odpowiedz
2 20 ~Marta odpowiada ~Paolo

Zdrowy, dobrze utrzymany, młody mężczyzna, który przybył do Europy aby ta utrzymywała jego i jego rodziny z pomocy socjalnej?

! Odpowiedz
3 18 ~Aga

Chcialabym przeczytac ten post z 52 plusami. Dlaczego go usuneliscie? Niepoprawny politycznie, czy co? Gdyby byl wulgarny, nieotrzymalby tylu lapek do gory. Prosze o przywrocenie tego usunietego komentarza.

! Odpowiedz
3 66 ~Cypisek

Wielka Brytania tak naprawdę wystawiła też rachunki Polskim żołnierzom np. za wykorzystywanie samolotów w obronie Londynu ... Niezły biznes zrobili bankowcy w czasie II wojny, pożyczali wszystkim na szykowanie się do wojny, na samą wojnę i potem pożyczali na odbudowę ... może dla tego tak "kocham" banki.
Macie oszczędności, część trzymajcie w złocie i się nie chwalcie nikomu gdzie zakopaliście, państwo was ograbi inflacją, przejęciem kont, banki na opłatach, odsetkach, zajęciu kont jak na Cyprze czy częściowo w Grecji ... a złotko przyda się przy przejściu na emeryturę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 7 ~fak

Hitlera ma szczyty i do wojny wprowadzili ci sami milosnicy mamony.

! Odpowiedz
1 6 ~Adas

trzeba sprawdzać, nawet zonie nie dowierzać.... http://www.almoc.pl/img.php?id=2880

! Odpowiedz
2 39 ~IPN

To prawdziwy autor - http://ipn.gov.pl/kalendarium-historyczne/1-wrzesnia-1939/janusz-wrobel,-ipn-lodz - Janusz Wróbel, IPN Łódź - popatrzcie na bibliografie - a ten jegomosc z PB tylko przeczytal przerobil i pitoli o prawach autorskich. Masakra - Panie Dobrowolski i Bankierze - moze KOnstytucje P Pan napiszesz ;)

! Odpowiedz
2 30 ~takwyszlo

Pan Marcin Dobrowolski - co to tak praw autorskich broni - zrobil nic innego jak hejze hej kopiuj wklej z malymi zmianami aby sie google nie polapalo...Prawa do tego artukulu powinny nalezec raczej do Pana Wróbla..
http://ipn.gov.pl/kalendarium-historyczne/1-wrzesnia-1939/janusz-wrobel,-ipn-lodz

! Odpowiedz
1 11 ~jano

jak zwykle wyj bani

! Odpowiedz
2 33 ~Daffa

To złoto przejął Bury i spółka, składająca się w całości z mężów stanu - bo tak każą na siebie mówić.

! Odpowiedz
2 33 ~kasi

popatrz na niektore komentarze , rece opadaja . Jakbysmy byli Zydami , to wszyscy chorem wolalibysmy - ODDAJCIE NASZE ZLOTO . Ale porabani komentatorzy pieprza cos o " swietopietrzu" , cos o jakis pisiorach , o odgrzewanym kotlecie ... itp dyrdymaly

! Odpowiedz
9 1 ~piotrek

może najpierw obejrzyj sobie ten film, zanim zaczniesz nazywać kogoś porąbanym...

! Odpowiedz
2 20 ~asdd

Piękny temat ;-D Tam gdzie złoto nie ma przyjaciół tylko interesy Najepiej sie płynie na głupich naiwnych patriotach którym mozna nawkładac do głowy haseł i idei a pózniej wykorzystac do swoich celów

! Odpowiedz
0 12 ~ee

Władcy nigdy nie liczą sie z poddanymi.
Hitler i Stlin grali w grę wojenną skazujac na śmierc miliony swoich obywateli.
Do zabawy przyłączyli sie jak zawsze bankierzy kredytując zakupy broni.
Pozyteczni idioci, młodzi patryjoci gineli bez sensu. W londku popijali szampana a w Warszawie kwiat ginał.

! Odpowiedz
1 46 ~BoB

Piękny temat na super film ale nasi wolą kręcić o żydach filmy typu ,,IDA "

! Odpowiedz
21 11 ~piotrek

a mnie ciekawi z kolei, ile wynosi polskie tzw. 'świętopietrze" - to znaczy ile kasy co roku czarni z Polski wysyłają do Watykanu...
dla zainteresowanych, na co kościół katolicki wydał 3 MILIARDY 300 milionów dolarów (do zeszłego roku) - wklejam link do filmu Finanse Watykanu (Holy Money)
http://zalukaj. tv/zalukaj-film/23048/finanse_watykanu_holy_money_2014_.html

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
15 26 ~PartTimeJobs

„Ewakuacja polskiego złota” Ale się nabrałem, myślałem że pisiory zarządziły ewakuacji polskiego złota, i w pierwszej chwili pomyślałem to niemożliwe Polska nigdy nie wyszarpie z Anglii te ponad 100 ton naszego złota. Jedynie jakieś „papierki” Poza tym w Polsce zaraz by zginęło jak w czarnej dziurze. Albo miłośnicy demokracji i pokoju światowego (USA) by je przejęło od nas do bezpiecznego „depozytu” Hahaha, tak jak Ukraińskie, Względnie Putin wreszcie by miał powód aneksji Polski, bo przez jabłka to mu się nie opłaci. Tak że jak widzicie jak by nie patrzeć Polskie złoto jest ono stracone na zawsze.....!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 16 ~zz

przeciez co pis ma zabrac wszystko juz rozkradzione wszystkie stolki pobstawiane przez klan popsl dlatego teraz pis zaczyna czyscic bo odzyskał wladze bez stanowisk ,trybunal skrócili zeby ich wczesniej mianowac ,proponowali tez prezia nbp ze skróca i wybiara na nastepne 5lat ale belka nie chciał ,nawet sad wypuszcza podejrzanego o branie bez jakis zabezpieczen ale przeciez to sad sprawiedliwy wydałał wyroki jakie chciał ten pan itd

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 38 ~StanRS

Z perspektywy czasu, szkoda że Rumunia nie skonfiskowała tego złota. A tak po wojnie "sojusznik" W. Brytania położyły łapę na sporej części wywiezionego Polskiego złota. Policzyli sobie za uzbrojenie polskiej armii na uchodźstwie, mundury, żywność, czołgi, a także za ewakuację ludności polskiej, żydowskiej i ukraińskiej do Iranu. Dla porównania Stalin otrzymywał czołgi i inną pomoc z W. Brytanii za darmo.
Jeszcze menażeria polskojęzyczna w Londynie zwana "polskim rządem na uchodźstwie" o której Churchill powiedział że są "najnikczemniejsi z nikczemnych", mogła dobrze wypić, zakąsić i urządzać wystawne przyjęcia za to wywiezione złoto. Panie, strzeż nas od takich "sojuszników".

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 16 ~Dżejms

G. byś zobaczył gdyby Rumuni zatrzymali złoto. Niemcy by skonfiskowali. Swoją drogą w jakiś sposób powinniśmy podziękować Rumunom. Z drugiej strony równie dobrze mogło być tak że wywiad angielski mógł tam nacisnąć - w końcu złoto wylądowało w Londynie. I jest tam ciągle(przynajmniej teoretycznie)...i nie wiadomo czy kiedykolwiek wróci.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 33 ~StanRS odpowiada ~Dżejms

Rumunia i Węgry chociaż były po stronie nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch, udzieliły Polsce ogromnej pomocy w 39 roku, chociaż nie musieli. Za to nasi "sojusznicy" Anglia i Francja które były z Polską związane traktatem o wzajemnej pomocy, nawet palcem nie kiwnęli w obronie Polski.
Wolałbym żeby Rumuni przejęli całe złoto polskie, niż cokolwiek żeby dostali Brytyjczycy i "polski rząd" na uchodźstwie. Może by wtedy powstanie warszawskie nie wybuchło i nie zginęło niepotrzebnie tysiące Polaków, nie mówiąc już o stratach materialnych.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 2 ~MacGawer odpowiada ~StanRS

Zwykłe chciejstwo. Gdyby zloto zostało w Ruminii to albo przejęliby je Niemcy albo sowieci.

! Odpowiedz
22 3 ~plutarch

Odgrzewany kotlet o polskiem złocie - Krzyś Kolany was tak zmusza non stop napierać na "królewski metal"?

! Odpowiedz
1 6 ~qfa

Tylko, że to napisał pan Marcin Dobrowolski z Pulsu Biznesu.

! Odpowiedz
3 27 ~endi

Jak to jest możliwe - przedwojenna pożyczka hipoteczna udzielona w tzw " złotych w złocie " o wartości 11 dużych mieszkań w dużym mieście oprocentowana na 8% rocznie dziś po denominacjach i innych " sztuczkach " państwa polskiego jest warta ......8 GROSZY - słownie OSIEM GROSZY !!! . Przedwojenni pożyczkobiorcy - ich następcy prawni oczywiście spłacili te 8 groszy na rzecz księgi wieczystej - pożyczkodawcy i z mocy prawa stali się właścicielami tych 11 mieszkań , a ja mogę co najwyżej ich pocałować w nos ... taką mamy sprawiedliwość , ani unieważnić nie mogę tego bandytyzmu , ani zwrócić tym złodz...tych ich 8 groszy , uczciwy człowiek nic nie może w tym bagnie ...a wszystko dzięki pomocy państwa polskiego - jego " systemu prawnego " ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
20 6 ~plutarch

może spróbuj o pomoc u cara, bła-ha-ha...!!!

! Odpowiedz
20 18 ~endi odpowiada ~plutarch

cała Polska kiedyś będzie cara dzięki swoim złodziejskim rządom ...

! Odpowiedz
38 20 ~Balsam

stabilny kurs frank od 2 do 100 zł. Niebawem 100 złotych za franka, w miarę realizacji obietnic wyborczych, co ma na celu utrzymanie się tzw. "władzy" przy korycie. Bo czym naród głupszy i biedniejszy tym władza mocniejsza.

! Odpowiedz
4 52 ~oko

Oj joj joj jak to zachód nam "sprzyjał" i "pomagał" gdy tylko usłyszał,że złoto jedzie w jego stronę . A pózniej : Mamy wasze złoto i CO NAM ZROBICIE ? FAŁSZ I OBŁUDA !

! Odpowiedz
11 2 ~plutarch

tymczasem kopiejka karmi świnkę, emeryt rosyjski się cieszy, biedaczek...

! Odpowiedz
2 56 ~ja

ANGLICY WYSTAWILI NAM RACHUNEK ZA UTRZYMYWANIE NASZYCH ZOLNIERZY KTÓRZY WALCZYLI ZA ANGLIĘ WLACZNIE. ....ORAZ CAŁA RESZTĘ TYCH KTÓRZY BYLI i sa PIZ.AMI
Bądźmy dumni z naszego narodu i nie damy sobie wciskać kitu..
Churchill mówił NAJDZIELNIEJSI W SROD DZIELNYCH ...RZADZENI PRZEZ NIEGOGODZIWYCH WŚRÓD NIEGODZIWSZYCH ...
takie wpisy tych co o nas zapomnieli podczas wybuchu wojny (sami niewiele mogli zrobic bez francji (mieli tylko lotnictwo wojskowe gorsze od niemcow))i po niej przypisać szybko NAS POLAKOW do związku radzieckiego ...
Miejmy swoją dumę a z tych wszystkich pseudo -autorytetów myślących tylko o SWOIM jeszcze będziemy się śmiać ....bo popełniają podobne błędy do obecnych zagrożeń. ..
GŁOWA DO GÓRY POLSKA WYPLYNIE JESZCZE NA SZEROKIE WODY W CHWAŁĘ JAK JEJ PRZYSLUGUJE ,CHOĆBY ZA TWOZENIE POKOJU NA ŚWIECIE ! Amen

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 23 ~Dim

A co z tym: "z wyjątkiem 3817 kg złota wartości ponad 22 milionów złotych, które pozostawiono w Dubnie do dyspozycji rządu polskiego."

! Odpowiedz
0 10 ~onn

Spadły z TIRa a potem ktoś to znalazł...

! Odpowiedz
1 3 ~Misio

To było na wydatki na bezpieczną podróż do Londynu przez Rumunię... plus diety.

! Odpowiedz
9 11 ~JA6969

O k... I zaraz znów ktoś odnajdzie jakiś pociąg czy skrzynki i nowa afera. Sprawa ze złotem została wyjaśniona już lata temu i tekścik powyższy nie wiadomo czemu ma słuzyć.
A co do praw autorskich to chciałbym zauważyć że fragmenty tekstu bez problemu można znaleźć na necie. A więc skąd roszczenie do praw autorskich? Czyżby nowa podpucha jak ktoś coś napisze "podobnego" bądz wykozysta tekst z netu???

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 29 ~df

Gdybyśmy narodowe złoto trzymali w kraju, nie obronili byśmy go w 39. Nie obronimy go dzisiaj. Złoto w kraju - to złoto indywidualnych Polaków w Bankach Ziemskich i innych skrytkach. W naszym położeniu i ogólnej mizerii chyba nie ma innego wyjścia.. A tak w ogóle - wie ktoś co stało się ze zlotem libijskim ewakuowanym z Trypolisu po upadku Kadafiego i interwencji "sojuszników"?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 14 ~ws

Dziwnym trafem polski sojusznik w tej interwencji okazał się zupełnie zbędny. Wszystko stało się tak szybko, że chyba nie był on w ogóle informowany o przebiegu wypadków.

! Odpowiedz
0 9 ~cyklotron

no przecież odnajdywały sie pomyłki na rachunkach na billiony w irlandii francji niemczech watykanie...
jakbym był kadafim i robił przekręty na wielka skale to kasę upychałbym na tajnych kontach w róznych "życzliwych" bankach u "różnych przyjaciół"...
kadafi sie skończył a zaczęły sie pojawiac błędy w rachunkowości na biliony i oczywiście na korzyść róznych "życzliwych" instytucji

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
14 2 ~plutarch

Putin płacił za wpis.

! Odpowiedz
0 1 ~MacGawer odpowiada ~plutarch

nie macGawer

! Odpowiedz
1 44 ~Flex

Stara i dla zainteresowanych znana sprawa. Ala warto przypominać w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej, bo historia niestety lubi się powtarzać. A takie trzymane w "bezpiecznych skarbcach" rezerwy kruszcowe mają "dziwną" tendencję do "znikania" "zamaskowane" warstwą "jarmułek- niewidek".

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 14 ~MC

Przewidywał on, że z tytułu wydatków poniesionych przez Wielką Brytanię na poczet utrzymania polskich uchodźców wojennych, które zamknęły się ogólną kwotą 32 mln funtów szterlingów,

! Odpowiedz
1 30 kzabor

UK, ładny mi sojusznik. Nawet na wojnie chcieli zarobić.

! Odpowiedz
0 10 ~cyklotron

troche to podłe ale w sumie to im sie nie dziwie skoro amerykanie ogołocili ich z czego mogli (land lease)gdy w tym samym czasie sovietom oddawali za darmo (+plus gratisy w postaci technologii i szkolenia specjalistów)
najsmieszniejsze jak wysyłali sovietom sole uranu jako barwnik do farby (bardzo ładny żołty kolor)
TAK DZIAŁA KONKURENCJA POKARMOWA NA WIELKA SKALE

(i druga złota myśł)(za całkiem darmo)
FRAJERÓW NAWET W KOŚCIELE BIJĄ

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 33 ~autor

Dziś nasi dzielni politycy zaoferowali by pewnie własne kieszenie by przenieść złoto

! Odpowiedz
4 3 ~23

to może sam zostań politykiem

! Odpowiedz
2 32 ~krystian

Ciekawy artykul. Dzieki.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
ZŁOTO 0,35% 1 589,65
2020-02-18 03:58:00
MIEDŹ -0,41% 5 796,75
2020-02-18 03:55:00
ROPA -0,68% 57,16
2020-02-18 03:55:00
SREBRO 0,62% 17,87
2020-02-18 03:55:00
PLATYNA 0,17% 974,50
2020-02-18 03:55:00

Znajdź profil