REKLAMA

EuroRating obniżył ocenę kredytową CD Projektu

2022-09-23 14:05
publikacja
2022-09-23 14:05

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy spółki CD Projekt S.A. z poziomu 'BBB' do 'BBB-' oraz zmieniła perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną - informuje komunikat agencji. 

EuroRating obniżył ocenę kredytową CD Projektu
EuroRating obniżył ocenę kredytową CD Projektu
fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / / Bankier.pl

Obniżenie ratingu kredytowego CD Projekt związane jest głównie z postępującym spadkiem przychodów ze sprzedaży oraz towarzyszącym temu szybkim obniżaniem się generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co przy stale stosunkowo wysokich wydatkach inwestycyjnych przekładało się w ostatnim czasie na spadek wolnych przepływów pieniężnych do poziomów oscylujących wokół zera - czytamy w komunikacie.

EuroRating podkreśla, że CD Projekt poza kontynuacją sprzedaży "Cyberpunka 2077" (który premierę miał już prawie dwa lata temu i jest obecnie sprzedawany na dużej przecenie), wersji "Wiedźmina 3" (gra z 2015 roku) na konsole najnowszej generacji oraz dodatku do "Cyberpunka" (w 2023 roku), nie będzie miał przez długi czas żadnych nowych istotnych źródeł przychodu - wyjaśnia przyczyny oceny instytucja.

Agencja zwraca uwagę na fakt, że w odróżnieniu od największych światowych producentów gier, którzy wydają po kilka nowych gier AAA rocznie, CD Projekt bazuje na pojedynczych dużych projektach. Kolejna duża gra w uniwersum „Wiedźmina”, która w istotny sposób mogłaby wpłynąć na wzrost przychodów CD Projekt, jest obecnie w początkowej fazie produkcji, a jej wpływ na przychody i wyniki finansowe spółki będzie widoczny dopiero za co najmniej 2-3 lata.

Oznacza to, że oprócz ponoszonych obecnie kosztów tworzenia dodatku do "Cyberpunka", przez dłuższy czas spółka będzie musiała ponosić także znaczące nakłady inwestycyjne na rozwój nowej gry przy malejących przychodach. EuroRating spodziewa się więc, że CD Projekt będzie generował przez dłuższy czas ujemne wolne przepływy pieniężne. Wraz z wypłaconą w lipcu br. dywidendą za 2021 r. w kwocie 100 mln zł będzie to pomniejszało (obecnie wciąż bardzo wysoki) stan gotówki w spółce - motywuje decyzję agencja.

Ponieważ zarząd CD Projekt zapowiedział ostatnio zwiększenie aktywności spółki w obszarze fuzji i przejęć, EuroRating bierze również pod uwagę możliwość dokonywania przez spółkę dodatkowych znaczących wydatków na ten cel.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych szacunków agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie - przewiduje agencja.

Podatność nowego ratingu na zmiany

Pozytywny wpływ na ocenę ratingową CD Projekt w horyzoncie średnioterminowym mogłoby mieć: wzrost sprzedaży gry "Cyberpunk 2077" w kolejnych kwartałach; wysokie przychody z nowej wersji "Wiedźmina 3" oraz z dodatku do "Cyberpunka"; utrzymywanie w najbliższych latach stale bardzo bezpiecznej struktury finansowania (w tym braku zadłużenia finansowego) i wysokiej płynności finansowej; generowanie lepszych od obecnie spodziewanych wolnych przepływów pieniężnych; umiarkowane wypłaty dywidend dla akcjonariuszy (lub ich brak w kolejnych latach); a także zwiększenie dywersyfikacji produktowej - informuje EuroRating.

Do potencjalnych czynników, które wpływałyby negatywnie na obecny poziom oceny wiarygodności kredytowej spółki EuroRating zalicza: szybszy niż obecnie spodziewany spadek generowanych przez spółkę przychodów i przepływów pieniężnych; ewentualne generowanie wysokich ujemnych wyników finansowych; ponoszenie nadmiernie wysokich nakładów inwestycyjnych (w tym na przejęcia) i/lub ewentualne wypłaty wysokich dywidend; znaczne pogorszenie struktury finansowania oraz sytuacji płynnościowej spółki; a także ewentualny brak kolejnych perspektywicznych projektów i brak dywersyfikacji produktowej.

Czym jest EuroRating?

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polskich spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 od 2007 roku. Ratingi nadawane spółkom wchodzącym w skład indeksu WIG20 są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania publicznych ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.

MKu/EuroRating

Źródło:
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
pawel11a
Przecież to jawna manipulacja. Pomijając sensowność tej oceny dla CDPR. To dlaczego akurat dla CDPR ją publikujecie ? Przecież ta firma ma ogromne ilości gotówki. Jakie znaczenie więc ma jej rating kredytowy ? Pomijając to, jak bezsensowne kryteria musiały zostać wzięte pod uwagę przy jego ustalaniu dla firmy, która trzyma tak gigantyczne Przecież to jawna manipulacja. Pomijając sensowność tej oceny dla CDPR. To dlaczego akurat dla CDPR ją publikujecie ? Przecież ta firma ma ogromne ilości gotówki. Jakie znaczenie więc ma jej rating kredytowy ? Pomijając to, jak bezsensowne kryteria musiały zostać wzięte pod uwagę przy jego ustalaniu dla firmy, która trzyma tak gigantyczne zapasy gotówki/papierów wartościowych.

Jest tyle firm, które biorą kredyty i teoretycznie ich zdolność kredytowa jest ważna dla ich akcjonariuszy chociażby allegro? Po co więc publikować ocenę zdolności kredytowej dla firmy, która musiałaby przez następne 10lat gier nie wydawać, albo próbować przejąć jakąś grubą rybe z rynku, żeby potrzebować pożyczki ?
dadar123
Ten artykuł powstał na zamówienie, bo wszystko wskazuje na to, że short squeeze się zbliża
tomitomi
''' oraz zmieniła perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną - informuje komunikat agencji.'''

?? to jak obniżyła ????

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki