REKLAMA

Enea złożyła wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii D spółki za max. 899,66 mln zł

2022-01-21 15:52
publikacja
2022-01-21 15:52

Enea złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 45.470.725 i nie więcej niż 88.288.515 akcji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899,66 mln zł, w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji - podała Enea w komunikacie.

"Ostateczna liczba akcji serii D, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obejmie Skarb Państwa, będzie uzależniona od popytu na akcje serii D zgłoszonego przez innych uprawnionych inwestorów w procesie budowania księgi popytu na zasadach określonych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D" - napisano.

W środę Enea poinformowała, że chce wyemitować do 88.288.515 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Nowo emitowane akcje mają stanowić do 20 proc. akcji spółki dopuszczonych do obrotu na giełdzie. Celem emisji jest finansowanie projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji grupy.

Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu. Emisja będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów z wyłączeniem w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy Enei.

Spółka podawała, że inwestorzy biorący udział w procesie budowania księgi popytu, którzy będą posiadali udział przekraczający 0,1 proc. ogólnej liczby akcji Enei w kapitale zakładowym w dniu rejestracji uczestnictwa w planowanym NWZ, będą mieli pierwszeństwo przed pozostałymi inwestorami do uzyskania przydziału takiej liczby akcji serii D, która umożliwi im utrzymanie ich obecnego udziału w kapitale zakładowym spółki.

W piątkowym komunikacie podano, że w razie podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki zgodnie z wnioskiem, Prezes Rady Ministrów, reprezentujący Skarb Państwa, zawrze ze spółką umowę inwestycyjną regulującą m.in. zasady dysponowania przez spółkę środkami pozyskanymi od Skarbu Państwa.

Emisję akcji zapowiedziała też grupa PGE. Zarząd PGE złożył w środę wniosek o objęcie przez Skarb Państwa od 214,6 do 374 mln nowo emitowanych akcji serii E. Akcje miałyby został objęte w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Ministerstwo Aktywów Państwowych informowało PAP Biznes, że analizuje plany emisji akcji przez PGE i Eneę. Resort jest przekonany, że z oferty skorzystają również inni uprawnieni akcjonariusze.

Skarb Państwa ma obecnie ok. 51,5 proc. udziału w kapitale zakładowym Enei.

We wtorek na zamknięciu sesji na GPW, czyli przed ujawnieniem planów dotyczących emisji, akcję Enei wyceniano na 8,52 zł. W piątek ok. godz. 15.45 kurs spółki wynosi 8 zł.(PAP Biznes)

doa/ osz/ pel/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki