REKLAMA

Enea miała w II kw. 729,6 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami

2021-09-16 17:42, akt.2021-09-16 18:11
publikacja
2021-09-16 17:42
aktualizacja
2021-09-16 18:11
Enea miała w II kw. 729,6 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
Enea miała w II kw. 729,6 mln zł EBITDA, zgodnie z szacunkami
/ Enea

Grupa Enea miała w drugim kwartale 2021 roku 729,6 mln zł zysku EBITDA i 313,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej - podała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Przychody wyniosły w tym okresie 4,78 mld zł.

Przed rokiem - w drugim kwartale 2020 r. - EBITDA grupy wyniosła 806,1 mln zł, strata netto j.d. 543,8 mln zł, a przychody 4,36 mld zł.

W segmencie obrotu spółka zanotowała w II kwartale tego roku 38,1 mln zł straty EBITDA wobec 70 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA w dystrybucji wyniosła 318,7 mln zł (spadek o 14,4 proc.), a w wytwarzaniu 288,1 mln zł (spadek o 28 proc. rdr). EBITDA w wydobyciu wzrosła do 154,8 mln zł z 84,9 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku.

Po pierwszym półroczu 2021 roku grupa Enea miała 699,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 99,2 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA spadła o 9,3 proc. rdr do 1,65 mld zł, a przychody wzrosły o 9,8 proc. do 9,82 mld zł.

Obszar wytwarzania odnotował w I półroczu wynik EBITDA na poziomie 655,3 mln zł (spadek rdr o 24,9 proc.).

Jak podała spółka, znaczący spadek EBITDA odnotowano w segmencie elektrowni systemowych (spadek rdr o 271 mln zł), na co wpływ miał spadek marży na wytwarzaniu (niższy jednostkowy CDS głównie z uwagi na wzrost kosztów CO2 oraz niższą cenę energii) oraz marży na obrocie i rynku bilansującym (niższe marże jednostkowe, spadek wolumenu), co zostało częściowo zrekompensowane przychodami z rynku mocy. W segmencie ciepło odnotowano wzrost wyniku EBITDA rdr o 20 mln zł, a w segmencie OZE wzrost o 35 mln zł.

W obszarze wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 318,3 mln zł (wzrost rdr o 48,5 proc.). To efekt zwiększonej sprzedaży węgla, częściowo skompensowanej niższą ceną sprzedaży.

W dystrybucji wynik EBITDA wzrósł o 1,3 proc. do 687,5 mln zł. Wzrost wyniku jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej. Negatywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost kosztów operacyjnych oraz spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.

Obszar obrotu odnotował EBITDA na poziomie 9 mln zł (spadek rdr o 31 mln zł). Spółka podała, że jest to głównie efekt: aktualizacji wyceny kontraktów CO2, zmiany rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia, wzrostu kosztów obowiązków ekologicznych, przy jednoczesnym większym spadku cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym niż spadek cen sprzedaży energii na rynku detalicznym oraz wzroście wolumenu sprzedaży energii.

Grupa wytworzyła w I półroczu prawie 12,1 TWh energii elektrycznej (wzrost o prawie 16 proc. rdr). Sprzedaż ciepła w segmencie wytwarzania wyniosła 3,9 PJ (wzrost o ok. 23 proc.).

Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła prawie 10,2 TWh (wzrost o ponad 7 proc. rdr). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł prawie 12,2 TWh (wzrost o ok. 16 proc. rdr).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w pierwszej połowie roku 4,15 mld zł wobec 2,46 mld zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec czerwca 2021 roku 1,07x wobec 1,6x rok wcześniej.

CAPEX grupy wyniósł w pierwszym półroczu 728,1 mln zł i był niższy o 37,4 proc. rdr.

Na koniec czerwca stan środków pieniężnych wynosił 4,2 mld zł.(PAP Biznes)

pel/ kuc/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki