Emilewicz: Polska jest wiodącym rynkiem dla inwestycji kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej

Większy nacisk na tworzenie nowatorskich technologii przez młode pokolenie; umiejętność budowania więzi; docenienie kompetencji humanistycznych pozwalających mądrze i etycznie wykorzystywać nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja; większa otwartość na współpracę – to wnioski płynące z dyskusji z udziałem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz podczas drugiego dnia Kongresu Impact. Podsumowano cztery intensywne lat stymulowania innowacji w Polsce. Rozmawiano też o działaniach na przyszłość.

Minister Jadwiga Emilewicz rozpoczęła drugi dzień w Krakowie od udziału w konferencji prasowej o działaniach PFR Ventures. Grupa uruchomiła dotychczas 29 funduszy venture capital. Pięć z nich dokonało już pierwszych inwestycji na łączną kwotę 41,6 mln zł.

"Polska jest wiodącym rynkiem dla inwestycji kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, z 71%-owym udziałem w całkowitej wartości inwestycji w regionie. W 2017 r. zainwestowano na polskim rynku Private Equity/Venture 49 mln euro. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie działania rządu, który od 2016 r. tworzy dobre warunki dla startupów. Polska jest krajem, w którym warto inwestować i warto rozwijać innowacyjne projekty" – powiedziała szefowa MPiT.

Minister Emilewicz wspólnie z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłem Borysem, opowiedzieli też zgromadzonym w krakowskim ICE o architekturze stworzonego przez ostatnie trzy lata ekosystemu rozwoju innowacji w Polsce. "Parasolem" nad rządowymi działaniami jest Start in Poland. To największy w Europie Środkowo-Wschodniej program wspierający startupy na każdym etapie ich rozwoju. (więcej – https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/innowacyjna-ofensywa-rzadu ).

Minister Emilewicz, będącą jednym z inspiratorów programu podkreśliła, że jego dotychczasowy bilans jest z całą pewnością pozytywny, ale przychodzi też czas aktualizacji założeń tego typu programów w myśl zasady – "mniej dotacji, więcej inwestycji".

"Każdy ważny moment rozwojowy dla państwa miał swoich protagonistów. W rooseveltowskim New Deal-u w latach 30. XX w. był to sektor publiczny, bez impulsu którego nie pobudzonoby rynku pracy. Z kolei w Polsce, przechodzącej z epoki gospodarki centralnie planowanej na kapitalizm, kluczową rolę odegrali drobni przedsiębiorcy. U progu czwartej rewolucji przemysłowej, po trzech latach funkcjonowania Start in Poland, takimi +protagonistami rozwoju+ są firmy, które szukają swoich przewag na rynku w dziedzinie nowych technologiach oraz w innowacjach" – stwierdziła minister Emilewicz.

Podczas tegorocznego Impactu nie mogło zabraknąć debaty poświęconej wyzwaniom jakie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej niesie transformacja w stronę w pełni scyfryzowanej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji w tym procesie. Obok minister Emilewicz głos w tej dyskusji zabrali wiceministrowie z państw regionu – Sorin-Valeriu Nas, wiceminister spraw gospodarczych, handlu i przedsiębiorczości Rumunii; Marian Piecha, wiceminister przemysłu i handlu Czech oraz Elijus Civilis, wiceminister gospodarki i innowacji Litwy.

Wszyscy zgodzili się co do tego, że region Europy Środkowo-Wschodniej może poszczycić się bogactwem talentów i wyspecjalizowanych kadr związanych z technologiami jutra. Wskazują na to statystyki obrazujące liczbę studentów kończących kierunki inżynieryjne, która może równać się poziomem z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami w EU. Stąd też aktywna polityka inwestycyjna państw regionu w technologie takie jak sztuczna inteligencja, może przynieść wzrost PKB rzędu nawet 14% w perspektywie roku 2030.

"Dziesięć państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej to ogromny potencjał. Razem tworzymy ponad 100-milionony rynek, który pod względem wielkości, stanowi dwunastą siłę ekonomiczną na świecie. Jeśli więc będziemy kontynuować i wzmacniać naszą współpracę w skali regionu, mamy szansę na stworzenie nowego i trwałego mechanizmu napędzającego wzrost gospodarczy" – stwierdziła minister Emilewicz.

Po publicznej dyskusji ministrowie spotkali się z międzynarodowymi przedstawicielami biznesu. W formacie okrągłego stołu rozmawiali o rozwoju sztucznej inteligencji, wyzwaniach i szansach dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przewagach konkurencyjnych regionu i o tym, jak je przełożyć na konkretne projekty biznesowe.

kom/ nmk/ mam/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil