REKLAMA

Elektroniczny podpis ulatwi prowadzenie biznesu

2001-10-11 07:56
publikacja
2001-10-11 07:56

Elektroniczny podpis ulatwi prowadzenie biznesu

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisze dziś ustawę o podpisie elektronicznym. Gdy nowe prawo wejdzie w życie, czyli za dziewięć miesięcy, polską gospodarkę czeka prawdziwa rewolucja. Rząd musi jednak zadbać o stworzenie odpowiedniej infrastruktury.
Dziś prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisze ustawę o podpisie elektronicznym. Oznacza to, że podpis złożony przy użyciu komputera będzie miał taką samą moc prawną, co wykonany odręcznie. Dla obrotu gospodarczego to prawdziwa rewolucja Đ umożliwi bowiem zawieranie umów nawet największej wartości na odległość.
Oszczędność czasu
Zgodnie z polskim prawem, aby została zawarta jakakolwiek umowa, potrzebne jest wspólne oświadczenie woli co najmniej dwóch osób. - Kodeks cywilny jest tak skonstruowany, że dla umów, których przedmiot jest wart więcej niż 2 tys. zł, oświadczenie woli musi być złożone na piśmie - mówi Jarosław Mojsiejuk, prawnik, dyrektor ds. bezpieczeństwa i współpracy z administracją publiczną HP Polska. W praktyce oznacza to, że aby zawrzeć umowę i mieć pewność co do tożsamości osób podpisujących, potrzebna jest ich jednoczesna obecność w tym samym miejscu. Co prawda dane osoby składającej podpis można poświadczyć, ale to także wymaga wizyty w urzędzie czy u notariusza.
- Rewolucja związana z podpisem elektronicznym polega na tym, że obecnie możliwe będzie zawieranie umów nawet największej wartości na odległość. Będziemy jednak mieli pewność co do tożsamości osób podpisujących dokument, oraz czasu, w jakim to nastąpiło Đ tłumaczy Jarosław Mojsiejuk.
Delegacja zaufania
Działanie całego systemu opiera się na zasadzie delegacji zaufania. Instytucją nadrzędną będzie Ministerstwo Gospodarki, które będzie wydawać zgodę i uwiarygodniać instytucje, roboczo zwane "kwalifikowanymi podmiotami świadczącymi usługi certyfikujące' (urzędy certyfikujące). Ich zadaniem będzie wydawanie - na wniosek zainteresowanego - certyfikatów oraz pary tzw. kluczy, publicznego i prywatnego.
- Klucze to po prostu odpowiednio duże ciągi cyfr, powiązanych ze sobą, ale nie stanowiących wiernej kopii. Klucz publiczny wraz z certyfikatem pozostaje w urzędzie certyfikującym, zaś klucz prywatny będzie własnością osoby, której został wydany - tłumaczy Maciej Rak, szef zespołu konsultantów technicznych HP Polska. Oba klucze (czyli ciągi cyfr) zapisane będą w postaci pliku. Plik z kluczem publicznym dostępny będzie np. na stronie internetowej urzędu certyfikującego. Dołączony zostanie do certyfikatu, w którym zawarte będą niezbędne informacje o osobie, której został wystawiony.
- Z kolei plik z kluczem prywatnym zostanie zapisany na nośniku danych, którym może być np. karta mikroprocesorowa czy dyskietka. Będzie on udostępniony tylko posiadaczowi, który ma obowiązek strzec go i nie udostępniać nikomu - mówi Maciej Rak. Podpis elektroniczny generowany będzie przez specjalne oprogramowanie na podstawie kodu klucza prywatnego. Następnie dokument wraz z podpisem zostaje przesłany kontrahentowi.
- Przy wykorzystaniu ogólnie dostępnego klucza publicznego osoba otrzymująca taki dokument wraz z podpisem może go odczytać oraz sprawdzić, czy tożsamość wysyłającego zgodna jest z danymi zawartymi w certyfikacie, kiedy dokument został podpisany oraz czy nie dokonano w nim zmian - twierdzi Maciej Rak. W dużym uproszczeniu można przyjąć, że klucz prywatny umożliwia niejako zakodowanie dokumentu a klucz publiczny - jego odczytanie wraz z informacją o tożsamości podpisującego.
Polska w czołówce
W praktyce jednak cały system będzie rozwijał się powoli, ustawa wejdzie bowiem w życie dziewięć miesięcy po podpisaniu. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że w obrocie gospodarczym dojdzie do prawdziwej rewolucji. - Podpisanie przez prezydenta ustawy o podpisie elektronicznym włączy Polskę do krajów posiadających nowoczesne prawo w tej dziedzinie. Ustawa wraz z towarzyszącymi jej zmianami kodeksu cywilnego stworzy podstawy do rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce - podkreśla Yann Gontard, prezes TP Internet.
Odpowiednie akty prawne przyjęły już Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej. - Podpis elektroniczny jest jednym z elementów dostosowywania naszego prawa do norm UE. Wraz z wstąpieniem do Unii, i tak musielibyśmy przyjąć takie rozwiązania. Zrobienie tego wcześniej dowodzi zaawansowania technologicznemu Polski - twierdzi Jarosław Mojsiejuk. Dodaje, że sprawa była tym bardziej ważna, że ustawy o podpisie elektronicznym przyjęły już państwa, starające się razem z Polską o członkostwo w UE: Czechy i Węgry, a także niektóre kraje bałtyckie.
Nie dla osób prawnych
Podpis elektroniczny ułatwić ma życie zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. - Konstrukcja ustawy jest jednak taka, że para kluczy wraz z certyfikatem przyporządkowana jest jednej osobie fizycznej. A to oznacza, że firma jako osoba prawna nie może składać podpisu elektronicznego Đ tłumaczy Jarosław Mojsiejuk. Jego zdaniem, nie jest to jednak problem. Z prawnego punktu widzenia także dziś do oświadczenia woli firmy potrzebne jest zgodne oświadczenie osób do tego upoważnionych. - W praktyce będzie to wyglądało tak, że każdy z członków zarządu będzie miał swój komplet kluczy, i będzie składał niezależny podpis elektroniczny. W jego certyfikacie zaś znajdą się informacje co do pełnomocnictwa, jakie otrzymał od firmy - mówi Jarosław Mojsiejuk.
Dodaje, że także w tym przypadku ustawa wprowadza spore udogodnienia. - Obecnie, żeby sprawdzić pełnomocnictwa reprezentantów firm, trzeba przejrzeć dokumenty w sądzie rejestrowym. W przypadku podpisu elektronicznego wszystkie te informacje zostaną ujawnione w certyfikacie, który będzie powszechnie dostępny. Podpisując umowę nie dość, że nie będzie trzeba wychodzić z biur, to jeszcze uzyska się pewność co do tożsamości kontrahentów i daty podpisu, a także ich umocowania - tłumaczy Jarosław Mojsiejuk.

Wiktor Krzyżanowski
Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki