Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Pytanie: Jak wyliczyć ekwiwalent za 2 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego? Pracownik zatrudniony jest od 5 kwietnia 2008 r. do 6 lipca 2008 r. i otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.126 zł.

Odpowiedź: Ekwiwalent pieniężny za 16 godzin (2 dni x 8 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego wynosi 107,20 zł.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w danym roku (20 lub 26 dni). Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Jeżeli więc umowa o pracę rozwiązała się 6 lipca, to przyjmujemy, że pracownik przepracował pełne 4 miesiące.

W Państwa przypadku wymiar urlopu proporcjonalnego wynosi:
4/12 z 20 dni = 6,66 dnia
lub
4/12 z 26 dni = 8,66 dnia.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Zatem po zaokrągleniu do pełnego dnia urlop proporcjonalny wynosi w pierwszym przypadku 7 dni, a w drugim - 9 dni, za które pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny, jeżeli pracownik w czasie zatrudnienia nie korzystał w ogóle z urlopu. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w naturze w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 Kodeksu pracy, dalej kp).

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednak z pewnymi wyjątkami.

Składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu, a więc w lipcu.

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:
- dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik, który w 2008 r. wynosi 21,
- dzieląc otrzymany wynik (ekwiwalent za 1 dzień urlopu) przez 8,
- mnożąc tak otrzymany ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Zatem obliczenie powinno wyglądać następująco: 1126 zł : 21 = 53,62 zł
53,62 zł : 8 = 6,70 zł
6,70 zł x 16 godzin = 107,20 zł.

Podstawa prawna:
· art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
· rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Grucha

Może ktoś mi pomóc bo były szef ma mi zapłacic za nie wykorzystany urlop ale się ocąga ale chce mu o tym przypominieć i chce go zaskoczyć ale nie wiem ile musi mi zapłacic jak ktos może to niech mi pomoże bo mam 10 dni urlopu za zeszły rok umowa była od lipca 2009 i 14 dni w tym roku gdzie została rozwiązna 4 pazdziernikia i nie wiem jak to obliczyć a bardzo mi zależy no i oczywiście wszystko est liczone od najniższej. z góry dzieki za pmoc jeżeli ją uzyskam.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~mroczekpaulina

mam pytanie i proszę o w miarę szybką pomoc mąż zatrudniony na okres próbny od 15.10.2009 do 31 .122009 na 1/2 etatu na 638zł i od 31.12.2009 do 26.04.2010 na 1/2 etatu na 658,50zł i ma przepracowane 8 lat pracy jaki wychodzi ekwiwalent za niewykorzystany urlop

! Odpowiedz
0 0 ~urlopowicz

zadzwon do PIP-u, tam Ci doradza :P

! Odpowiedz
0 0 ~OL3

witam
ja mam tez pytanie odnosnie ekwiwalentu poniewaz moja firma chce wyslac mnie na urlop bezplatny na swieta wielkanocne a zaplacic ekwiwalent za urlop dodam ze pracuje w polskiej firmie na kontrakcie zagranica w finlandii czy firma moze tak postapic i jezeli tak to w jakiej wysokosci powinna wyplacic ekwiwalent wedlug stawek polskich czy finskich ?

Pokaż cały komentarz !

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl