Eksperci raczej pozytywnie o projekcie dot. uproszczeń dla firm

Eksperci podatkowi, z którymi rozmawiała PAP pozytywnie oceniają zmiany zawarte w projekcie dot. uproszczeń dla firm, zwłaszcza próbę ograniczenia zatorów płatniczych. Mają też wątpliwości, w tym te związane z terminem wejścia w życie zmian.

(fot. stokkete / YAY Foto)

Chodzi o przygotowany w resorcie rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który jest na etapie konsultacji publicznych.

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy wskazał, że projekt przewiduje wiele ułatwień technicznych, np. likwiduje część obowiązków informacyjnych rozszerza liczbę deklaracji, które mogą być składane przez internet. Wprowadza również rozwiązania - jego zdaniem - korzystne dla podatników, np. małe firmy uzyskają możliwość szybszego rozliczenia straty z lat ubiegłych.

"Zwiększy się również liczba podatników CIT, którzy skorzystają z możliwości płacenia tego podatku według 15 proc. stawki. Jest to wynikiem zmiany definicji małego podatnika" - zwrócił uwagę. Obecnie firma ma ten status, jeśli jej przychody nie przekraczają 1,2 mln zł rocznie, tymczasem limit ten ma zostać podniesiony do 2 mln zł.

Jak zaznaczył Piłat, jednym z najistotniejszych celów nowelizacji jest zapobieżenie zatorom płatniczym i polepszenie sytuacji firm, którym kontrahenci zalegają z zapłatą. W projekcie zaproponowano, że jeśli spóźnienie z zapłatą przekroczy 120 dni, to wierzyciel będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania. Natomiast dłużnik będzie miał obowiązek jej zwiększenia. W ten sposób podmiot oczekujący na zapłatę zmniejszy swój podatek dochodowy, a dłużnik będzie musiał zapłacić z tego tytuł wyższą kwotę. Po uregulowaniu zobowiązania nastąpi odpowiednia korekta - przez obu kontrahentów.

"Problem w tym, że z punktu widzenia dłużnika jest to zmiana niekorzystna dla podatników. To z kolei oznacza, że aby weszła ona w życie w 2018 r. (jak przewiduje projekt - PAP), musiałaby zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej do końca listopada 2017 r. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika bowiem, że niekorzystne zmiany w przepisach o podatkach dochodowych powinny być ogłoszone w Dzienniku Ustaw najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem roku podatkowego" - zwrócił uwagę doradca podatkowy.

"Obowiązek korygowania kosztów przez dłużników, jako zmiana niekorzystna dla podatników może - w mojej ocenie - zacząć obowiązywać najwcześniej 1 stycznia 2019 r. (...). W czasie prac w Parlamencie powinny zatem ulec zmianie przepisy przejściowe. Obecnie przewidują one bowiem, że przepisy, które mają zapobiegać zatorom płatniczym wejdą w życie już od początku przyszłego roku" - zaznaczył.

Piłat zwrócił ponadto uwagę, że odroczenie wejścia w życie, do 1 stycznia 2019 r., przewidziane jest natomiast m.in. dla zmian w zakresie definicji małego podatnika oraz zasad rozliczania strat z lat ubiegłych. "Czyli tych, które dla wielu podatników są najbardziej interesujące" - dodał.

Wprowadzenie rozwiązań na gruncie podatku dochodowego mających przeciwdziałać zatorom płatniczym pozytywnie ocenia Piotr Baraniak, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Według niego jednak dopiero praktyka pokaże, czy planowany instrument będzie wystarczającym bodźcem dyscyplinującym niesolidnych dłużników.

Baraniak przypomniał, że podobne rozwiązanie funkcjonowało w latach 2013-2015. "Jednak z uwagi na skomplikowany charakter regulacji i krótkie okresy opóźnień, które zmuszały do dokonania korekt podatkowych, stanowiło ono bardziej udrękę dla księgowych, niż korzyść dla przedsiębiorców. Nowe zasady, w szczególności wydłużenie bezsankcyjnego opóźnienia w płatności do 120 dni oraz ujmowanie skutków niezapłaconych faktur na bieżąco, pozwolą zarówno dłużnikowi jak i wierzycielowi na dostosowanie się do tych regulacji bez większych trudności" - ocenił.

Według niego pewne wątpliwości budzi, dlaczego omawiana regulacja ma dotyczyć wyłącznie wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a więc relacji pomiędzy dwoma przedsiębiorcami.

"Według mnie w każdym przypadku, gdy wierzyciel rozpoznał przychód podatkowy, powinien mieć on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o niezapłaconą należność w kwocie netto, jeżeli minęło już 120 dni od terminu płatności. Analogicznie, jeżeli dłużnik wykazał koszt podatkowy, to odpowiadająca mu kwota nieuregulowanego w powyższym okresie zobowiązania powinna obowiązkowo zwiększać podstawę opodatkowania" - dodał.

Także doradca podatkowy i partner w MDDP Paweł Mazurkiewicz zwrócił uwagę, że pomysł, by przy pomocy instrumentów fiskalnych oddziaływać na zatory płatnicze nie jest nowy. Usunięcie obowiązujących w tym zakresie do 2015 r. przepisów uzasadniano ich bezskutecznością.

"Przyczyną zatorów płatniczych jest bowiem zwykle brak płynności finansowej, a nie planowe działanie dłużników. Przedsiębiorcy nie płacą na czas, bo ktoś inny im nie zapłacił - i żadne sankcje podatkowe nie mogą mieć na to zjawisko wpływu" - uważa Mazurkiewicz.

"Istotnym pozytywnym impulsem byłoby natomiast wprowadzenie proponowanego rozwiązania polegającego na możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania przez wierzyciela dotkniętego zatorem płatniczym" - ocenił. Zwrócił uwagę, że dotychczas obawiano się wprowadzenia takich rozwiązań z uwagi na skutki budżetowe.

autor: Marcin Musiał

edytor: Anna Mackiewicz

mmu/ amac/

Źródło: PAP
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 5 karbinadel

To, że doradcy podatkowi są zadowoleni z działań PiS, akurat nie dziwi. Dzięki nim mają zapewnione zajęcie. Jednak kuriozalne jest twierdzenie, że następuję jakieś zmniejszenie obowiązków informacyjnych, gdy na warzywniaki nakłada się takie same obowiązki sprawozdawcze jak na wielkie korporacje, i gnębi się mikroprzedsiębiorców permanentną inwigilacją

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.