Weekend z Bankier.pl

Efektywnie zarządzając zwiększamy wartość Grupy

2021-02-09 12:00
publikacja
2021-02-09 12:00

Rozmowa z Grzegorzem Pawlakiem, prezesem zarządu Plast-Box S.A.

Plast-Box to spółka akcyjna produkująca opakowania z tworzyw sztucznych. Sięgnęli państwo po najwyższe europejskie standardy. Jak się to robi?

Konsekwentnie realizujemy obraną strategię rozwoju, która zakłada zwiększenie wartości Grupy Plast-Box poprzez innowacyjne inwestycje i efektywne zarządzanie aktywami, lecz również poprzez wykorzystanie wartości dodanej, jaką daje efekt synergii technologicznej po przejęciu spółki Stark Partner. Aby utrzymać pozycję jednego z czołowych producentów opakowań z tworzyw sztucznych na europejskim rynku, konieczne jest inwestowanie w park maszynowy oraz ciągłe podnoszenie umiejętności i możliwości technologicznych. To droga pozwalająca na ekspansję i wzrost. Na podstawie przyjętej strategii rozwoju, której fundamentem są innowacje i modernizacje, w ostatniej dekadzie zrealizowaliśmy sporo przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie naszej produkcji. Powstające w naszych zakładach opakowania spełniają najwyższe parametry jakościowe, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko podczas procesu produkcji. Niezależnie od zewnętrznych okoliczności i sytuacji na rynku utrzymujemy stałą, najwyższą jakość produkowanych opakowań. Są one w pełni bezpieczne, a ich właściwości odpowiadają rygorystycznym normom uznawanym na całym świecie.

Spółka ma fabryki w Polsce i na Ukrainie…

Nasza historia sięga 1983 r. Przez prawie cztery dekady budowaliśmy organizację, która należy dziś do kluczowych grup kapitałowych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zarządzamy dwiema rozpoznawalnymi markami: Plast-Box i Stark Partner. Dysponujemy rozbudowaną i nowoczesną siecią dystrybucji, zapewniającą sprawną dostawę naszych produktów do ponad 30 krajów Europy. Zarządzamy siedmioma spółkami zlokalizowanymi w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w tym trzema nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi. Tworzymy miejsca pracy dla około 500 pracowników w naszych zakładach i strukturach sprzedaży, m.in. w Słupsku, Urszulinie, Warszawie, Czernihowie czy Witebsku, jednym z największych ośrodków gospodarczych na Białorusi. Choć dziś działamy już na wielu rynkach Europy, jesteśmy firmą z polskimi korzeniami. W Polsce powstają koncepcje naszych marek i tu zapadają strategiczne decyzje. Jesteśmy społecznie odpowiedzialną polską spółką giełdową, która konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju. Budujemy nasz biznes, dostosowując ofertę poszczególnych marek do preferencji klientów w różnych częściach Europy, w których obecne są nasze brandy. Tylko w ciągu dziewięciu miesięcy 2020 r. na poziomie skonsolidowanym wygenerowaliśmy 11,7 mln zł zysku netto, osiągając przychody w wysokości 157,4 mln zł.

Czy we współczesnym świecie można się obyć bez plastiku?

Według wielu opinii plastik zaśmieca planetę, nie jest biodegradowalny i wpływa na totalne ocieplenie. A przecież różne są oblicza plastiku. Jeszcze kilka lat temu plastik wydawał się nam idealnym materiałem. Lekki i wygodny, bezpieczny w użyciu, a do tego tani w produkcji. Dziś media bombardują nas informacjami o zanieczyszczonych oceanach, ekolodzy biją na alarm, że plastik wymyka się spod kontroli, zasypując akweny i szkodząc zwierzętom. Tworzyw sztucznych obecnie nie da się w pełni wyeliminować, gdyż nie mają one równie dobrych odpowiedników. Nie ma surowca, który byłby idealny: w pełni chronił zawartość, był wygodny w użyciu oraz w stu procentach ekologiczny. Na zagadnienie to należy spojrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat czasu, jaki potrzebny jest do rozłożenia się danego surowca. Analizując alternatywne rozwiązania (np. metal, papier szkło), jeśli weźmiemy pod uwagę czynniki, takie jak ilość energii potrzebnej do wytworzenia produktu oraz powstające przy tym zanieczyszczenia, pełen bilans ekologiczny może przynosić zaskakujące wyniki. Tworzywa sztuczne to innowacyjne materiały, bez których postęp technologiczny nie byłby możliwy. Przynoszą one korzyści zarówno gospodarce, jak i środowisku. Na końcu swojego użytecznego cyklu życiowego tworzywa w dalszym ciągu zachowują wartość jako surowce, które można i należy wielokrotnie przetwarzać. Nasze działania nie powinny się koncentrować na negowaniu tworzyw sztucznych, lecz prowadzić do świadomego gospodarowania odpadami: odzysku, recyklingu i ochrony zasobów.

Wiele takich działań znalazło odzwierciedlenie w założeniach ekostrategii, którą państwo przyjęli dla spółki. Wszystkie materiały stosowne przez Plast-Box do produkcji opakowań podlegają recyklingowi w 100 proc.

Mamy świadomość wpływu, jaki cała branża wywiera na gospodarkę, relacje społeczno-ekonomiczne i środowisko naturalne. Ciągle się rozwijamy, a nieodłącznym elementem tego rozwoju jest poczucie odpowiedzialności za wszystkich, którzy są częścią naszego biznesu. Ekonomiczne, społeczne i zrównoważone działania są zakorzenione w DNA naszej firmy. Jako producent globalny jesteśmy odpowiedzialni za klientów, pracowników, społeczeństwo i środowisko. Naszym celem jest osiągnięcie maksymalnie zrównoważonej i wydajnej produkcji. Dotyczy to zarówno oferty asortymentu, którą stale poszerzamy o zrównoważone produkty, lecz także wszystkich naszych zakładów. Od wielu lat wdrażamy aktywne zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami, realizując tym samym globalną strategię ochrony środowiska i klimatu. Nasze procesy są certyfikowane, by zagwarantować ten sam standard we wszystkich, stale monitorowanych zakładach produkcyjnych.

Jak firma prowadzi politykę jakości?

Jednym z filarów strategii Grupy Plast-Box jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Na każdym etapie produkcji prowadzimy kontrolę jakościową. Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa poprzez zastosowanie odpowiednich procedur, urządzeń pomiarowych, ciągły monitoring procesu i współpracę z doświadczonymi dostawcami. To stanowi o wysokiej powtarzalnej jakości i wytrzymałości naszych produktów. Działamy globalnie w wysoce konkurencyjnych sektorach przemysłu spożywczego i chemicznego, ambitnie rozwijamy tam naszą działalność. Pozytywnie przechodzimy wszystkie audyty certyfikacyjne, uzyskując za każdym razem najwyższe oceny. Są one gwarancją, że spełniamy wszystkie wymagania dotyczące standardów bezpieczeństwa i jakości uznawanych na całym świecie. Akredytowana przez BRC Global Standard certyfikacja potwierdza nasze zaangażowanie w przestrzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności, wzbudzając zaufanie klientów i partnerów biznesowych do naszych opakowań. Zdolność do spełnienia jasno określonych wymagań partnerów handlowych otwiera nam dostęp do nowych rynków międzynarodowych.

Jakie są najnowsze projekty inwestycyjne Plast-Box?

Kontynuujemy budowę naszej pozycji konkurencyjnej poprzez inwestycje w infrastrukturę, nowoczesny, efektywny park maszynowy oraz innowacyjne technologie, które pozwalają nam znacząco poszerzać ofertę i podnosić konkurencyjność. Najnowsze projekty inwestycyjne zakładają dalsze zwiększanie automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych, rozbudowę potencjału wytwórczego, optymalizację procesów produkcyjnych. W bieżącym roku będziemy realizowali inwestycje o charakterze modernizacyjno-odtworzeniowym oraz zakup nowych form i linii produkcyjnych.

Czy to oznacza, że w przypadku spółki giełdowej Plast-Box pandemia COVID-19 nie miała wpływu na plany i ich realizacje?

Mimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią nie ograniczyliśmy planów produkcji ani nie wstrzymaliśmy zaplanowanych inwestycji. Nie było też opóźnień. Realizowana od lat strategia wielowymiarowej dywersyfikacji pozwoliła na zrównoważone i efektywne funkcjonowanie Grupy oraz na kontynuację cyklu inwestycyjnego rozpoczętego w 2020 r. W pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku przeznaczyliśmy na ten cel nieco ponad 8 mln zł. Aby móc rozszerzyć skalę naszej działalności i jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku, wciąż rozglądamy się za dalszymi przejęciami, które pozwolą nam szybciej zwiększać skalę biznesu, a także uzupełniać nasze kompetencje.

Plast-Box S.A. w liczbach

11,7 mln zł

Zysku netto wygenerowała Grupa Plast-Box po pierwszych 9 miesiącach roku 2020.

157,4 mln zł

Wyniosły przychody Grupy na poziomie skonsolidowanym.

8 mln zł

Zainwestowała Grupa w rozwój mocy produkcyjnych okresie trzech kwartałów 2020 r.

7

Spółkami zlokalizowanymi w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, w tym trzema nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi, zarządza Grupa Plast-Box.

500 osób

Zatrudnia Grupa w swoich jednostkach.

Źródło:Materiał partnera
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki