EVEREST INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku

2020-08-01 23:54
publikacja
2020-08-01 23:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eve_Ogloszenie_ZWZ_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_projekty_uchwal_na_ZWZ_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosów_na_ZWZ_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_ZWZ_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_2020_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-01
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST INVESTMENTS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
Eve Ogloszenie ZWZ 2020_.pdfEve Ogloszenie ZWZ 2020_.pdf Eve Ogloszenie ZWZ 2020_
Eve projekty uchwał na ZWZ 2020_.pdfEve projekty uchwał na ZWZ 2020_.pdf Eve Projekty uchwał na ZWZ 2020_
Eve Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ 2020_.pdfEve Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ 2020_.pdf Eve Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ 2020_
Eve Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 2020_.pdfEve Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 2020_.pdf Eve Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 2020_
Eve Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 2020_.pdfEve Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 2020_.pdf Eve Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 2020_
Eve pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 2020_.pdfEve pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 2020_.pdf Eve pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 2020_

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-01 Dawid A. Kmiecik Prezes Zarządu
2020-08-01 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki