7,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eve_-_Ogloszenie_NWZ_-_2020-03-24_(6).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_-_Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_-_2020-03-24_(6).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_-_liczba_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2020-03-24_(6).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_-_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2020-03-24_(6).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_-_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2020-03-24_(6).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_-_Projekty_uchwal_NWZ_-_2020-03-24_(6)final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eve_-_Zmiany_Statutu_Spolki_NWZ_-_2020-03-24_(6).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-26
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST INVESTMENTS S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 24 marca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301483 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 24 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w Warszawie (02-697 Warszawa Ursynów), przy ulicy Rzymowskiego Wincentego 34 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami.Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Eve - Ogłoszenie NWZ - 2020-03-24 (6).pdfEve - Ogłoszenie NWZ - 2020-03-24 (6).pdf
Eve - Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ - 2020-03-24 (6).pdfEve - Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ - 2020-03-24 (6).pdf
Eve - liczba akcji i głosów na NWZ - 2020-03-24 (6).pdfEve - liczba akcji i głosów na NWZ - 2020-03-24 (6).pdf
Eve - Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2020-03-24 (6).pdfEve - Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2020-03-24 (6).pdf
Eve - Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2020-03-24 (6).pdfEve - Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2020-03-24 (6).pdf
Eve - Projekty uchwał NWZ - 2020-03-24 (6)final.pdfEve - Projekty uchwał NWZ - 2020-03-24 (6)final.pdf
Eve - Zmiany Statutu Spółki NWZ - 2020-03-24 (6).pdfEve - Zmiany Statutu Spółki NWZ - 2020-03-24 (6).pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-26 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.