0,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-30
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST INVESTMENTS S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych Everest Investments S.A. w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Emitenta w 2019 roku.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 w dniu 30 kwietnia 2019 roku,
- skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Raporty półroczne:
- skonsolidowany raport półroczny za rok okres I półrocza 2019 w dniu 30 września 2019 roku.

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku,
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż:
- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe,
- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z 2018 r. poz. 757)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-30 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu
2019-01-30 Agnieszka Potocka - Ołubiec Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.