6,7500 zł
-6,25% -0,4500 zł
Everest Investments S.A. (EVE)

EVEREST INVESTMENTS S.A.: Nabycie stu procent udziałów spółki Nexity sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
EVEREST INVESTMENTS S.A.
Temat


Nabycie stu procent udziałów spółki Nexity sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 13/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a Emitentem. Na podstawie niniejszej Umowy Dawid Kmiecik sprzedał Everest Investments S.A. 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,- zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, która to zostanie zapłacona przez Emitenta Sprzedającemu w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.

Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku za Cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie nie ziszczą się łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie Inwestycyjnej.

Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Everest Investments S.A. w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności.

Everest Investments S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi ona kolejny krok uzgodnień inwestycyjnych i w przyszłości będzie miała wpływ na sytuację finansową Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-27 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.