EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2019-05-16 22:25
publikacja
2019-05-16 22:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_za_Iq_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 98 247 95 009 22 860 22 738
II. Zysk brutto 4 733 3 630 1 101 869
III. Zysk netto 3 925 2 875 913 688
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 401 -1 405 1 024 -336
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 167 -607 272 -145
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 -242 -5 -58
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 547 -2 254 1 291 -539
VIII. Aktywa, razem 136 393 110 717 31 710 26 308
IX. Zobowiązania 77 956 55 091 18 124 13 090
X. Kapitał własny ogółem 58 437 55 626 13 586 13 218
XI. Kapitał akcyjny 750 750 174 178
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,05 0,77 0,24 0,18
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,59 14,84 3,62 3,53


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z
sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie
kwartalnym str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe
pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie
kwartalnym str.12.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za Iq 2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki