REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2021-04-13 14:17
publikacja
2021-04-13 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-13
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z dnia 29.01.2021 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego i jednostkowego raportu finansowego, którego publikacja miała pierwotnie nastąpić w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu finansowego za rok 2020 wynika z przyczyn organizacyjnych i utrudnień terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej, wywołanych obecnym stanem pandemii Covid – 19.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku wskazane w raporcie bieżącym 1/2021 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-13 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-04-13 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki