EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Wybór Zarządu na nową kadencję

2020-05-08 13:38
publikacja
2020-05-08 13:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Wybór Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 8.05.2020 r. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy („Spółka”), działając na podstawie art. 368 § 4 i 369 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru członków zarządu Spółki ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

W skład Zarządu spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wejdą osoby dotychczas pełniące funkcje w Zarządzie Spółki, tj.:

a) Pan Krzysztof Lewandowski jako Prezes Zarządu Spółki;
b) Pani Jolanta Zendran jako Wiceprezes Zarządu Spółki;
c) Pani Agata Rosa-Kołodziej jako Członek Zarządu Spółki.

Powołanie następuje na wspólną, dwuletnią kadencję, która swój bieg rozpocznie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019. Mandat nowo powołanych członków Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok
Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Osoby powołane do Zarządu nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prezes Krzysztof Lewandowski:
Twórca Europejskiego Centrum Odszkodowań SA., największej firmy odszkodowawczej w Europie Środkowo – Wschodniej. Od 2004 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Dokonał ekspansji Grupy Kapitałowej EuCO w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. W 2006 roku rozszerzył działalność Grupy o Kancelarię Radców Prawnych EuCO, która reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. W 2010 roku z sukcesem wprowadził EuCO S.A. na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Business Centre Club oraz Klubu Polskiej Rady Biznesu. Wcześniej doświadczenie biznesowe zdobywał zarządzając m.in. spółką transportu drzewnego i siecią sklepów odzieżowych. W latach 1995-1997 pracował w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest absolwentem The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.

Wiceprezes Jolanta Zendran:
Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000-2004 była dyrektorem biura w spółce zarządzającej niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej na terenie całej Polski. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego i absolwentem kursu na doradcę podatkowego. Ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów.

Członek Zarządu Agata Rosa:
Od 2012 roku Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse. W Grupie Kapitałowej EuCO od 2010 roku jako dyrektor finansowy. Posiada certyfikat księgowy nadany przez Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i podatki oraz z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości, a także Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku rachunkowość i controlling. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze finansów i rachunkowości w Grupie Kapitałowej KGHM. Absolwentka The Polish Open University w Warszawie na kierunku zarządzanie biznesem.


Podstawa prawna:
Podstawa prawna: par. 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-05-08 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki