REKLAMA
WAŻNE

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ustanowienie zastawów rejestrowych

2020-06-25 10:39
publikacja
2020-06-25 10:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Ustanowienie zastawów rejestrowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu 11/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r., oraz 13/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. informuje, iż w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, powziął informację o rejestracji przez Sąd rejestru zastawów wszystkich zastawów rejestrowych, do ustanowienia których Emitent był zobowiązany zgodnie z warunkami emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę oraz umową kredytu z dnia 7 kwietnia 20202 r. zawartą pomiędzy Spółką, a Santander Bank Polska S.A. Do rejestru zastawów wpisano łącznie 148 zastawów rejestrowych, w tym 74 na rzecz administratora zastawów działającego w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy oraz 74 zastawy rejestrowe ustanawiane na rzecz Santander Bank Polska S.A. Ustanowione zastawy obejmują:
a) zastawy rejestrowe na akcjach Spółki,
b) zastawy rejestrowe na akcjach spółki EucoVIPcar S.A.,
c) zastawy rejestrowe na udziałach spółki Centrul European de Despăgubiri S.R.L.;
d) zastawy rejestrowe na wierzytelnościach przysługujących EUCO Cesje sp. z o.o.;
e) zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy i praw stanowiących całość gospodarczą, jakie zostały ustanowione przez Spółkę;
f) zastawy rejestrowe na rachunkach Spółki oraz podmiotów powiązanych Spółki.

Z uwagi na wartość, ilość i znaczenie ustanowionych zastawów, Zarząd Spółki uznał tą informację za informację poufną.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać z kartą kredytową nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021?

Jak zyskać z kartą kredytową nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki