REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.

2021-06-17 23:16
publikacja
2021-06-17 23:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZA_EuCO_SA-17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowy_raport_finansowy_EuCO_SA_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowany_raport_finansowy_GK_EuCO_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_EUCO_-_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_GK_EuCO_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_polityki_wynagrodzen_EUCO_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka"), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Zarząd Spółki informuje również, iż do uchwały numer 10 i 13 pełnomocnik akcjonariuszy wniósł sprzeciw.

Dokumenty, będące przedmiotem głosowania znajdują się na stronie internetowej Emitenta:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia/walne-zgromadzenie-2021/


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał podjętych przez ZWZA EuCO SA-17.06.2021.pdfTreść uchwał podjętych przez ZWZA EuCO SA-17.06.2021.pdf
Jednostkowy raport finansowy EuCO SA za 2020.pdfJednostkowy raport finansowy EuCO SA za 2020.pdf
Skonsolidowany raport finansowy GK EuCO za 2020.pdfSkonsolidowany raport finansowy GK EuCO za 2020.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej_EUCO - za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej_EUCO - za rok 2020.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO za 2020.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO za 2020.pdf
Sprawozdanie z polityki wynagrodzeń EUCO 2019_2020.pdfSprawozdanie z polityki wynagrodzeń EUCO 2019_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-06-17 AGATA ROSA -KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA -KOŁODZIEJ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki