EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

2020-06-05 14:34
publikacja
2020-06-05 14:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorysy_Czlonkow_RN-zalacznik_do_raportu_27_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-05
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 5 czerwca 2020 r., w związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej, powołało na okres kolejnej, dwuletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, w osobach:

- Paweł Filipiak,
- Maciej Skomorowski,
- Agnieszka Papaj,
- Joanna Smereczańska – Smulczyk,
- Anna Łysyganicz,
- Anna Frankiewicz.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wszystkie osoby powołane do Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej załącza się do raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512)
Załączniki
Plik Opis
Życiorysy Członków RN-załącznik do raportu 27_2020.pdfŻyciorysy Członków RN-załącznik do raportu 27_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-05 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-06-05 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki