REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Podjęcie decyzji zamiarze o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp.z o.o.

2021-04-23 11:00
publikacja
2021-04-23 11:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Podjęcie decyzji zamiarze o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp.z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca"), w nawiązaniu do raportów bieżących 2/2020 i 3/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., oraz raportu bieżącego 6/2020 z dnia 9 marca 2020 r., dotyczących zamiaru połączenia („Połączenie”), Spółki Przejmującej ze spółką zależną – EuCO Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy ("Spółka Przejmowana"), w wyniku którego miało nastąpić przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, informuje, że podjął decyzję o odstąpieniu od zamiaru Połączenia.

Jednocześnie Zarząd Emitenta deklaruje, iż najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta zostanie przedłożona uchwała w przedmiocie uchylenia uchwały z dnia 26 marca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Emitenta.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-04-23 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki