REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku - korekta.

2021-05-24 18:49
publikacja
2021-05-24 18:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_EuCO_S.A._w_dniu_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwal_na_ZWZA_EuCO_S.A._WZA_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_Pelnomocnictwa_na_ZWZA_EuCO_S.A._-17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Instrukcja_do_glosowania_na_ZWZA_EuCO_S.A._-_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_EUCO_-_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_polityki_wynagrodzen_EUCO_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021 k
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku - korekta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przekazaniem w dniu 21 maja 2021 r. raportu bieżącego 5/2021, Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna uzupełnia przedmiotowy raport o dwa następujące dokumenty:
- sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020
- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2019-2020

Jednocześnie Spółka informuje, iż oba sprawozdania udostępnione zostały na wcześniej wskazanej stronie internetowej Spółki :
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2021.

Tym samym spółka koryguje treść wysłanego w dniu 20 maja br. raportu poprzez wprowadzenie w treści następujących zmian:

Było:

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica.

Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad, wraz z formularzem na wykonywanie prawa głosu i wzorem pełnomocnictwa

Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2021

Jest:

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica.

Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad, wraz z formularzem na wykonywanie prawa głosu i wzorem pełnomocnictwa. Spółka dołącza również: Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. za lata 2019-2020.

Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2021

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA EuCO S.A. w dniu 17.06.2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA EuCO S.A. w dniu 17.06.2021.pdf
Projekt uchwał na ZWZA EuCO S.A. WZA 17.06.2021.pdfProjekt uchwał na ZWZA EuCO S.A. WZA 17.06.2021.pdf
Wzór Pełnomocnictwa na ZWZA EuCO S.A. -17.06.2021.pdfWzór Pełnomocnictwa na ZWZA EuCO S.A. -17.06.2021.pdf
Instrukcja do głosowania na ZWZA EuCO S.A. - 17.06.2021.pdfInstrukcja do głosowania na ZWZA EuCO S.A. - 17.06.2021.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej_EUCO - za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej_EUCO - za rok 2020.pdf
Sprawozdanie z polityki wynagrodzeń EUCO 2019_2020.pdfSprawozdanie z polityki wynagrodzeń EUCO 2019_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-05-24 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki