EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku.

2020-07-24 17:33
publikacja
2020-07-24 17:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EUCO_SA_NWZA_28.08.2020_-_OGLOSZENIE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EUCO_SA_NWZA_28.08.2020_-_TRESC_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EUCO_SA_NWZA_28.08.2020-_WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
EUCO_SA_NWZA_28.08.2020_-_INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_w_EuCO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_Polityki_wynagrodzen_w_EuCO_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 9, 59-220 Legnica.
Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad.
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2020


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
EUCO_SA_NWZA 28.08.2020 - OGŁOSZENIE.pdfEUCO_SA_NWZA 28.08.2020 - OGŁOSZENIE.pdf
EUCO_SA_NWZA 28.08.2020 - TREŚĆ UCHWAL.pdfEUCO_SA_NWZA 28.08.2020 - TREŚĆ UCHWAL.pdf
EUCO_SA_NWZA 28.08.2020- WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdfEUCO_SA_NWZA 28.08.2020- WZOR_PELNOMOCNICTWA.pdf
EUCO_SA_NWZA 28.08.2020 - INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA.pdfEUCO_SA_NWZA 28.08.2020 - INSTRUKCJA_DO_GLOSOWANIA.pdf
Polityka wynagrodzeń w EuCO S.A..pdfPolityka wynagrodzeń w EuCO S.A..pdf
Załącznik nr 1 do Polityki wynagrodzeń w EuCO S.A..pdfZałącznik nr 1 do Polityki wynagrodzeń w EuCO S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-07-24 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki