REKLAMA
WAŻNE

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Korekta raportu 24/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2020-06-17 14:30
publikacja
2020-06-17 14:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020 K
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Korekta raportu 24/2020 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Emitent", "Spółka”), mając na uwadze wytyczne ESMA oraz treść zamieszczonego na stronach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego stanowiska, w uzupełnieniu raportu bieżącego numer 24/2020, informuje, iż zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu finansowego za I kw. 2020 r., wnikała z przyczyn organizacyjnych i utrudnień w terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzaniem w Polsce stanu epidemii.
Wobec powyższego, Zarząd przekazuje do wiadomości skorygowaną treść przedmiotowego raportu:

Było:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Emitent", "Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości
skonsolidowanego raportu za I kw. 2020 r., którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 27 maja 2020 roku.
Przedmiotowy raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że dokonując zmiany terminu publikacji korzysta z uprawnień wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 roku Dz.U. z 2020 r. poz. 622

Jest:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ("Emitent", "Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 1/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości
skonsolidowanego raportu za I kw. 2020 r., którego publikacja miała pierwotnie nastąpić 27 maja 2020 roku.
Przedmiotowy raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 24 lipca 2020 roku. Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu finansowego za I kw. 2020 r., wynika z przyczyn organizacyjnych i utrudnień w terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzaniem w Polsce stanu epidemii, w tym koniecznością prowadzenia prac w sposób zdalny.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że dokonując zmiany terminu publikacji korzysta z uprawnień wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 roku Dz.U. z 2020 r. poz. 622


Podstawa prawna:
§21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 622 w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-17 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki