REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Informacja z banku dot. wydłużenia okresu finansowania

2020-11-24 15:56
publikacja
2020-11-24 15:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Informacja z banku dot. wydłużenia okresu finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 13/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r., dotyczącego zawarcia umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 24 listopada 2020 r., Spółka otrzymała informację z Banku, iż w oparciu o badanie zdolności kredytowej Bank podjął pozytywną decyzję kredytową dotyczącą wydłużenia okresu finansowania rzeczonego kredytu z dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Kredyt został udzielony Spółce w dniu 7 kwietnia 2020 r. celem finansowania wykupu obligacji serii A Emitenta.

Na dzień 24 listopada 2020 r., kwota kredytu wynosi 12.220.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Zgodnie z przekazaną przez Bank pozytywną decyzją kredytową dotyczącą wydłużenia okresu finansowania kredytu, wśród warunków wejścia w życie aneksu znalazło się ustanowienie zabezpieczenia w postaci gwarancji płynnościowej BGK, która będzie wchodzić w życie w dniu 31.12.2020 r. oraz aktualizacja już ustanowionych zabezpieczeń kredytu, w zakresie wymaganym przez Bank. Z decyzji kredytowej nie wynika konieczność ustanowienia jakichkolwiek dalszych zabezpieczeń kredytu.

Informację o podpisaniu aneksu przedłużającego termin spłaty kredytu, Emitent przekaże w oddzielnym raporcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2020-11-24 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ CZŁONEK ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki