0,2600 zł
-27,78% -0,1000 zł
Europejski Fundusz Energii S.A. (EFE)

Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS

Zarząd Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację na podstawie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, że Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 07.11.2018 roku zarejestrował zmainy w Statucie Spółki dokonane uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.08.2018 roku zmieniającą brzmienie § 7 ust. 2 Statutu Spółki
zgodnie z wnioskiem Emitenta.
Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu przed dokonanymi zmianami zarejestrowanymi w KRS:

§ 7
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,00 zł ( dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a)1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
b)250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
c)210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
d)105.496.470 (sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
e)10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
f)5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką.
g)91 460 000 ( dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda, opłaconych gotówką.
h) 60 978 230 (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, opłaconych gotówką
i)10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K po 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda, objęte w drodze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak
i wkładami niepieniężnymi.


Aktualne brzmienie § 7 Statutu po dokonanych zmianach i rejestracji w KRS:
§ 7
Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 439 470,00 zł ( dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a)100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
b)25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
c)21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
d)10.549.647 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.
e)1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
f)500.000 (pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
g)9.146.000( dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką.
h) 6.097.823 (sześć milinów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H po 1 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką
i)1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K po 1 zł (jeden złoty) każda, objęte w drodze zamiany obligacji , które zostały opłacone gotówką.

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak
i wkładami niepieniężnymi.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jdnolity Statutu po zarejestrowanych zmianach w KRS.

Załączniki
20181110_130902_0000116339_0000107643.pdf
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.