REKLAMA

EUROCASH: Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

2021-04-23 22:44
publikacja
2021-04-23 22:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eurocash_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Eurocash_raport_bieglego_rewidenta_do_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu o wynagrodzeniach
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 31 marca 2021r. Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej podlegające opinii Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione w zakresie informacji o wartości świadczeń pieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu oraz w zakresie wynagrodzenia niektórych członków zarządu Spółki w latach 2016-2018 zawartych w tabeli nr 1 punktu 4 sprawozdania wraz z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu wydaną na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
Plik Opis
Eurocash_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdfEurocash_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Eurocash_raport bieglego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfEurocash_raport bieglego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2021-04-23 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki