REKLAMA
PILNE

ESPEBEPE - HOLDING S.A. - Pan Aleksander Rostocki posiada 231.713 akcji ESPEBEPE

2000-07-13 14:48
publikacja
2000-07-13 14:48

[2000/07/13 14:48] ESPEBEPE - HOLDING S.A. - Pan Aleksander Rostocki posiada 231.713 akcji ESPEBEPE

Raport bieżący nr 47/2000


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z wymienionych przepisów prawa zawiadamiamy, iż w
dniu 13.07.2000r. ESPEBEPE- Holding S.A. otrzymała od Pana Aleksandra Rostockiego
(zamieszkałego w Warszawie) informację, iż posiada on 231.713 akcji zwykłych na
okaziciela ESPEBEPE- Holding S.A., co stanowi 10,78% kapitału akcyjnego Spółki i daje
prawo do wykonywania 231.713 głosów na WZA ESPEBEPE- Holding S.A co stanowi 10,34%
maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.
Przed otrzymaniem ww. wiadomości Spółka dysponowała informacją, iż Pan Aleksander
Rostocki posiadał 183.000 akcji ESPEBEPE- Holding S.A. co stanowiło 8,51 % kapitału
akcyjnego, dawało prawo do wykonywania 183.000 głosów na WZA i uprawniało do 8,17 %
maksymalnej liczby głosów na WZA.

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na wza
Spółki (wg informacji posiadanych przez Spółkę) przedstawia się następująco:

1. Bond & Equity Trading BET Trading Sp. z o.o. (podmiot zależny od BIG Banku
Gdańskiego S.A.)
liczba akcji/głosów: 224.000
udział (%) w kapitale akcyjnym: 10,42%
udział (%) głosów w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji: 10,00%

2. DEBT SERVICES Sp. z o.o. (podmiot zależny od BIG Banku Gdańskiego S.A.)
liczba akcji/głosów: 153.787
udział (%) w kapitale akcyjnym: 7,15%
udział (%) głosów w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji: 6,86%


3. BIG Bank Gdański S.A.
liczba akcji/głosów: 112.213
udział (%) w kapitale akcyjnym: 5,22%
udział (%) głosów w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji: 5,01%

4. Rostocki Aleksander
liczba akcji/głosów: 231.713
udział (%) w kapitale akcyjnym: 10,78%
udział (%) głosów w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji: 10,34%

5. Król Jan
liczba akcji/głosów: 490.000
udział (%) w kapitale akcyjnym: 22,79%
udział (%) głosów w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji: 21,87%

Kapitał akcyjny: 10.750.000 zł
Ilość akcji zwykłych na okaziciela wg stanu na dzień 13.07.2000 r: 2.127.350
akcji.
Ilość akcji imiennych uprzywilejowanych wg stanu na dzień 13.07.2000 r. (5 głosów
każda): 22.650 akcji.
Ogólna liczba głosów przysługująca ze wszystkich wyemitowanych akcji wg stanu na dzień
13.07.2000 r.: 2.240.600

Podstawa prawna: - art. 148 pkt. 1 PPO,
- § 4 ust. 1 pkt. 21 i § 26 RRM GPW

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-13 Albert Rygol Prezes Zarządu
00-07-13 Krzysztof Krauze Dyrektor Techniczny Członek Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki