ERG: ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"

2019-10-16 15:04
publikacja
2019-10-16 15:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-16
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Pozytywna ocena wniosku ERG S.A. o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. [dalej "Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o przyznaniu Emitentowi dofinansowania projektu pn.: "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji poliolefinowej folii moletowanej o właściwościach antyadhezyjnych, powstałej w wyniku własnych prac B+R" w kwocie 627.550,00 zł [słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych]. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w ramach RPO WSL 2014-2020 Działanie 3.2 "Innowacje w MŚP". Przedmiotowy projekt zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnych produktów będących wynikiem przeprowadzonych własnych prac rozwojowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-16 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2019-10-16 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki