REKLAMA
Tylko u nas

ERBUD S.A.: Zawarcie Porozumienia do znaczącej umowy o roboty budowlane z AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

2022-05-05 17:17
publikacja
2022-05-05 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Zawarcie Porozumienia do znaczącej umowy o roboty budowlane z AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent - Lider Konsorcjum) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 2 czerwca 20221 r. informuje, że w dniu 05 maja 2022 r. wraz ze Spółką ONDE S.A. (Członek Konsorcjum) otrzymał podpisane Porozumienie do Umowy o roboty budowlane nr 0357.DIR.2021 z dnia 02 czerwca 2021 r. dotyczące ograniczenia robót budowlanych objętych Umową do realizacji jedynie zakresu Etapu I.

W konsekwencji zaburzeń na rynku budowlanym o charakterze powszechnym i niemożliwym do uniknięcia, wynikających z inflacji, gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych oraz sytuacji związanej z rosyjską inwazją na Ukrainę, Zamawiający zadecydował, iż zamierza kontynuować inwestycję jedynie w zakresie Etapu I, a w toku przeprowadzonych rozmów Wykonawca wyraził gotowość na ograniczenie zakresu realizacji zadania inwestycyjnego do wykonania Etapu I i rozwiązanie Umowy w zakresie Etapu II, za porozumieniem Stron albo w formie aneksu do Umowy o treści uzgodnionej pomiędzy Stronami.
Porozumienie lub aneks do Umowy obejmować będą w szczególności zmiany Umowy oraz uzgodnienie zakresu i wartości robót koniecznych do wykonania w związku z ograniczeniem robót, o którym mowa w zawartej Umowie. Wykonawca zobowiązuje się wykonać inwentaryzację stanu zaawansowania robót budowlanych oraz przedstawić niezbędne dokumenty określające zakres i wartości robót do dnia 31 maja 2022 roku. Zamawiający zobowiązuje się do pełnej współpracy z Wykonawcą w zakresie bieżących uzgodnień w powyższych zakresie oraz akceptacji lub zgłoszenia uwag w terminie 14 dni od przedstawienia powyższych dokumentów.
Strony ustaliły, że do dnia 30 czerwca 2022 r. uzgodnią warunki rezygnacji z realizacji Etapu II Umowy o czym Emitent poinformuje w osobnym komunikacie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-05 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki