ERBUD S.A.: Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.

2019-05-30 12:46
publikacja
2019-05-30 12:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r., Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Platinum Resort sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu („Inwestor”) wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Spółki o zapłatę 16.301.236,97 zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych. Szczegółowy opis roszczenia dochodzonego z umowy o roboty budowlane z 26 stycznia 2017 r. („Umowa”), zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem został przedstawiony w ww. raporcie bieżącym Emitenta.
Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13.516.629,86 zł, na które składają się następujące kwoty:
(i) 5.455.851,09 zł tytułem kary umownej na rzecz Inwestora za odstąpienie przez Inwestora od Umowy z winy Spółki oraz
(ii) 8.060.778,77 zł tytułem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pobranego przez Spółkę z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
Jak wynika z treści pozwu wzajemnego Inwestor stoi na stanowisku, że odstąpienie od Umowy ma skutek wsteczny w związku z czym strony mają sobie wzajemnie zwrócić to co świadczyły bądź się rozliczyć według rzeczywistej, a nie umówionej wartości.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Józef Zubelewicz Agnieszka Głowacka Członek Zarządu Członek Zarządu Józef Zubelewicz Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki