REKLAMA

ERBUD S.A.: Powołanie nowego Członka Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)

2020-09-04 15:20
publikacja
2020-09-04 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Radoslaw_Górski_CV_polish.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Powołanie nowego Członka Zarządu ERBUD S.A. (Emitent)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że uchwałą nr 57/2020 Rada Nadzorcza ERBUD SA powołała w dniu dzisiejszym,, czwartego Członka Zarządu ERBUD S.A., Pana Radosława Górskiego, który dołączy do dotychczasowego składu Zarządu ERBUD S.A. z dniem 1 października 2020 roku, kadencja zakończy się z dniem 28 maja 2021 roku.

W związku z powyższym skład Zarządu Erbud S.A. od dnia 1 października 2020 roku będzie następujący:


LP Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji
1 Dariusz Grzeszczak Prezes Zarządu 29.05.2018 28.05.2021
2 Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu 29.05.2018 28.05.2021
3 Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu 02.01.2020 28.05.2021
4 Radosław Górski Członek Zarządu 01.10.2020 28.05.2021

Pan Radosław Górski związany jest z Grupą ERBUD od kwietnia 2020 roku.
Zasiada także w Radach Nadzorczych spółek: ERBUD Industry Centrum sp. z o. o., oraz ERBUD Industry Południe sp. z o. o.
Radosław Górski w 1997 roku ukończył studia na Politechnice Poznańskiej (konstrukcje budowlane) na Wydziale Budownictwa Lądowego; 2009-2010 ICAN Institute – Management Program in Warsaw; 2016 – 2017 IESE University of Navarra – Advanced Management Program in Barcelona.
Od 1997 roku Radosław Górski związany jest zawodowo z branżą budowlaną.

W okresie marzec 2016 – czerwiec 2019 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Budimex S.A., w której odpowiedzialny był za przygotowanie i wdrażanie planów rozwojowych, jak również akwizycję nowych spółek i rozwój nowych gałęzi biznesu. Bezpośrednio nadzorował Dywizję Budownictwa Ogólnego, realizującą kontrakty na terenie całej Polski. Ponadto kształtował i wdrażał politykę kadrową, a w szczególności pracownicze programy lojalnościowe i motywacyjne oraz plany restrukturyzacyjne.


W ERBUD SA odpowiedzialny będzie za rozwój segmentu: budownictwo dla przemysłu w kraju i za granicą oraz nadzór nad działalnością Grupy Industry (inżynieria oraz serwis dla przemysłu) zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, w tym akwizycje, dywersyfikację portfela, optymalizację procesów biznesowych.

Radosław Górski – mąż oraz ojciec, pasjonuje się motoryzacją, fotografią, podróżami oraz narciarstwem.

Na dzień 04.09.2020 roku Pan Radosław Górski nie zasiada w Zarządach oraz Radach Nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej ERBUD.
Pan Radosław Górski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem ERBUD S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Radosławem Górskim, a pozostałymi członkami Rady
Nadzorczej, Zarządu lub prokurentami ERBUD S.A. (osobami zarządzającymi wyższego szczebla).
Pan Radosław Górski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Radosław Górski_CV polish.pdfRadosław Górski_CV polish.pdf CV - Radosław Górski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Dariusz Grzeszczak Agnieszka Głowacka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Dariusz Grzeszczak Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki