REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 9.4 mln EUR (44.4 mln PLN) z Landeshauptstadt München Baureferat na realizację Inwestycji: „Budowa zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej” przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – MOD21 GmbH.

2023-02-06 14:27
publikacja
2023-02-06 14:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-06
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej umowy o wartości 9.4 mln EUR (44.4 mln PLN) z Landeshauptstadt München Baureferat na realizację Inwestycji: „Budowa zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej” przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) – MOD21 GmbH.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. otrzymał dzisiaj informację od Zarządu spółki zależnej – MOD21 GmbH - o otrzymaniu przez podmiot zależny podpisanej przez obie strony umowy na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Landeshauptstadt München Baureferat, Hochbau H1/ Miasto Monachium Wydział Budownictwa
2 Wartość kontraktu 9.409.349,50 EUR / 44.407.424,97 PLN
3 Przedmiot kontraktu Budowa zakwaterowania dla osób w kryzysie uchodźczym realizowana w drewnianej technologii modułowej
4 Miejsce wykonywania kontraktu Freiheimer Weg, Monachium
5 Terminy realizacji 2023.09.29
6 Warunki płatności "Fakturowanie / harmonogram płatności :
Wykonawca otrzyma płatności od uzgodnionej ceny całkowitej za roboty budowlane zgodnie z udokumentowanym postępem robót budowlanych. Usługi wymienione w specyfikacji będą fakturowane zgodnie z poniższym harmonogramem płatności:
a) 30% kwoty kontraktu po przedłożeniu kompletnych planów wykonawczych
b) 30% kwoty zamówienia po zakończeniu montażu.
(Tutaj ustalono, że możemy wystawić fakturę na etapie budowy)
c) 30% kwoty zamówienia po zakończeniu i odbiorze całościowego wykonania
d) 10% sumy kontraktowej po usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, przekazaniu dokumentacji i przekazaniu budynku klientowi.
dokumentacja i przekazanie obiektu klientowi do użytkowania."
7 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) O ile suma umowy wynosi co najmniej 250.000 EUR bez podatku obrotowego, zabezpieczenie dla wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umowy ( z VAT, bez dodatków)
8 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu wad wynosi 2% sumy płatności z tytułu postępu prac w momencie odbioru. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wad. O ile dochodzone roszczenia z tytułu wad Zamawiającego nie zostały jeszcze w tym momencie spełnione, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią część zabezpieczenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-06 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki