REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy w formie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021” z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

2021-12-02 15:30
publikacja
2021-12-02 15:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 99 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy w formie „Listu dotyczącego usług wsparcia handlu nr 24/2021”
z HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 02 grudnia 2021 r. Erbud S.A. ( Emitent) wraz ze Spółką z Grupy - ONDE S.A. zawarł Umowę na 100 mln zł z Bankiem HSBC Continental Europe ( Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Na mocy niniejszej Umowy Strony wydłużają możliwość korzystania przez Spółkę ERBUD S.A. oraz dodatkowo przez Spółkę ONDE S.A. z limitu na gwarancje bankowe w wysokości 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100).
Na limit gwarancyjny składają się następujące sublimity:
> Limit na produkty o charakterze gwarancyjnym w ramach Usługi Wsparcia Zrównoważonego Handlu - maksymalnie 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100).
> Limit na produkty o charakterze gwarancyjnym w ramach Usługi Wsparcia Handlu, ale nie będących Instrumentem Zrównoważonego Handlu - maksymalnie 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).
Wyżej wymienione limity zostają udostępnione Spółkom do dnia 30 września 2022 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-02 Jacek Laczkowski Agnieszka Głowacka Wicepreze Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki