REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.

2020-10-09 12:53
publikacja
2020-10-09 12:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 45,86 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 października 2020r. konsorcjum firm PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) oraz Electrum Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawarło znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 9 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Laszki Wind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Olimpijska 3, 02-636 Warszawa;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 45 862 519,37 PLN netto; w tym wartość przypadająca na PBDI S.A. – 35.619.185,86 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Laszki;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 15 listopada 2021 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 20 dni roboczych od dnia wystawienia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania oraz usunięcia wad i usterek: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 2 lata i 30 dni po podpisaniu Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
9. Kary:
- za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych: 1% wartości wynagrodzenia netto za każdy pełen tydzień opóźnienia ;
- za opóźnienie w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót: 1% wartości wynagrodzenia netto za każdy pełen tydzień opóźnienia ;

Maksymalna łączna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki