REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 42,83 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty.

2020-10-02 08:44
publikacja
2020-10-02 08:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 42,83 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 października 2020r. konsorcjum firm PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) oraz P&Q Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zawarło znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 1 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Baltic Green I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 42.825.138,23 PLN netto; w tym wartość przypadająca na PBDI S.A. – 28.455.100,73 PLN netto
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kąty;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 15 marca 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 60 dni po podpisaniu Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 2 lata i 45 dni od dnia wygaśnięcia gwarancji dobrego wykonania oraz 2,5% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kolejne 3 lata i 45 dni;
9. Kary:
- za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia netto;
- za zwłokę w realizacji poszczególnych kamieni milowych:
9.000 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania projektów wykonawczych fundamentów oraz dróg dojazdowych;
22.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie wykonania projektów elektrycznych;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie osiągnięcia gotowości fundamentów do montażu turbin;
45.000 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie osiągnięcia gotowości do energetyzacji;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie przedłożenia dokumentacji powykonawczej;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
67.500 PLN za każdy dzień zwłoki w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;

Maksymalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu netto.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki