REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,46 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg.

2020-10-28 08:54
publikacja
2020-10-28 08:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 31,46 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach.
1. Data zawarcia kontraktu: 27 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Farma Wiatrowa Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łostowicka 29, 80-121 Gdańsk;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 31.455.000,00 PLN;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Kołobrzeg;
5. Termin realizacji Umowy: 21.12.2021r.;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 21.12.2021r.
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 5 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 5 lat od podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót;
9. Kary:
- za opóźnienie w realizacji poszczególnych kamieni milowych: 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w terminie podpisania Końcowego Protokołu Przejęcia Robót: 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad: 0,01% wartości wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

Maksymalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarzadu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki