REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartosci 47 mln zł na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalem usługowym, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu ul. Pstrowskiego w Olsztynie.

2021-10-06 16:24
publikacja
2021-10-06 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartosci 47 mln zł na realizację zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalem usługowym, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu ul. Pstrowskiego w Olsztynie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) podaje do publicznej informacji fakt zawarcia Umowy o roboty budowlane na niżźej opisanych warunkach:

1 Data zawarcia kontraktu 06.10.2021 roku

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) OL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

3 Wartość kontraktu 47 000 000,00 PLN

4 Przedmiot kontraktu Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalem usługowym, garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu ul. Pstrowskiego w Olsztynie”,

5 Miejsce wykonywania kontraktu Olsztyn, ul. Pstrowskiego

6 Terminy realizacji Rozpoczęcie prac: 06.10.2021r.
Odbiór końcowy:18.08.2023 r.

7 Warunki płatności 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 5% wynagrodzenia, w formie gwarancji bankowej

9 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) Okres gwarancji jakości wynosi 66 (sześćdziesiąt sześć) miesięcy.

10 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów. Limit kar umownych do 15% wartości wynagrodzenia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-06 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Szukasz kelnerki? Kup ogłoszenie za 59,32 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki