REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 94,6 mln zł netto na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.

2021-12-01 14:15
publikacja
2021-12-01 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 94,6 mln zł netto na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:


LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1. Data zawarcia kontraktu: Data zawarcia dwóch umów dot. jednej inwestycji 01.12.2021r.
a. Umowa nr Svia/PR/KR/FR3/1/2021 - FREDRY - ETAP III
b. Umowa nr Svia/PR/KR/FR4/1/2021 - FREDRY - ETAP IV"
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Spravia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 16/20
3. Wartość kontraktu netto łącznie: 94.585.675,86 zł

(a. umowa 40.936.871,91 zł netto, b. umowa 53.648.803,95 zł netto)

4. Przedmiot kontraktu: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami , wraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu pn. „FREDRY – ETAP III” i „FREDRY – ETAP IV” przy ul. Aleksandra Fredry 6 w Krakowie
5. Miejsce wykonywania kontraktu ul. Aleksandra Fredry 6 w Krakowie
6. Terminy realizacji Data Rozpoczęcia Robót: 02.12.2021 r. Termin Końcowy: 17.01.2024 r.
gdzie:
FREDRY - ETAP III - 02.12.2021 r. - 16.08.2023 r.
FREDRY - ETAP IV. 02.12.2021 r. - 17.01.2024 r."
7. Warunki płatności: fakturowanie miesięczne płatne w terminie 30 dni
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wynagrodzenia umownego - możliwa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na okres realizacji umowy
(Umowa 1 i 2)
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% wynagrodzenia umownego - możliwa gwarancja bankowa na okres 60 m-cy
(w przypadku 2 umowy może być gwarancja ubezpieczeniowa)
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania): brak
11. Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych tego typu umów.
Limit kar umownych do 10% wartości wynagrodzenia netto dla obu stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki