REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 58,6 mln zł netto na budowę Domu Seniora w Gdańsku.

2021-12-01 19:27
publikacja
2021-12-01 19:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 98 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 58,6 mln zł netto na budowę Domu Seniora w Gdańsku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:

Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu
1 Data zawarcia kontraktu 2021.12.01
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "ORPEA Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa"
3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 58 600 000,00
4 Przedmiot kontraktu Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na zespół budynków o funkcji usługowej, zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad seniorami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Klinicznej 1A w Gdańsku
5 Miejsce wykonywania kontraktu Gdańsk
6 Terminy realizacji "1. Rozpoczęcia Robót: przekazanie placu budowy nastąpi 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy;
2. Zakończenie Robót: 761 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia Robót."
7 Warunki płatności "Fakturowanie, jeden raz w miesiącu, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego, termin płatności 30 dni.
"
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wartości netto Umowy z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego w formie gwarancji bankowej
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) "4% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej na 5 lat, po 5. roku redukcja do 2% Wynagrodzenia netto z terminem ważności do 10. r po odbiorze.
"
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Okres podstawowy 36 miesięcy
11 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Łączna wartość kar umownych jest ograniczona do 10% Wynagrodzenia nettto Umowy.
Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu
1 Data zawarcia kontraktu 2021.12.01
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "ORPEA Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa"
3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 58 600 000,00
4 Przedmiot kontraktu Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na zespół budynków o funkcji usługowej, zamieszkania zbiorowego z zakresu opieki nad seniorami wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Klinicznej 1A w Gdańsku
5 Miejsce wykonywania kontraktu Gdańsk
6 Terminy realizacji "1. Rozpoczęcia Robót: przekazanie placu budowy nastąpi 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy;
2. Zakończenie Robót: 761 dni kalendarzowych od Daty Rozpoczęcia Robót."
7 Warunki płatności "Fakturowanie, jeden raz w miesiącu, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego, termin płatności 30 dni.
"
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wartości netto Umowy z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego w formie gwarancji bankowej
9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) "4% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej na 5 lat, po 5. roku redukcja do 2% Wynagrodzenia netto z terminem ważności do 10. r po odbiorze.
"
10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Okres podstawowy 36 miesięcy
11 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Łączna wartość kar umownych jest ograniczona do 10% Wynagrodzenia nettto Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-01 Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głowacka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki