REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 48,1 mln zł netto dotyczącej budowy I ETAPU zespołu budynków usługowych (zabudowa apartamentowa) w Dąbkach przy ul. Darłowskiej

2021-12-08 14:12
publikacja
2021-12-08 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 101 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 48,1 mln zł netto dotyczącej budowy I ETAPU zespołu budynków usługowych (zabudowa apartamentowa) w Dąbkach przy ul. Darłowskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Umowy na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:

KONTRAKT Budowa I ETAPU zespołu budynków usługowych (zabudowa apartamentowa) z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 2/3 , 2/4 , 2/5 w obrębie 0006 w Dąbkach przy ul. Darłowskiej
INWESTOR Marina Dąbki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-651) przy ul. Gwiaździstej 5B lok. 5
TERMIN REALIZACJI 25 miesięcy od daty rozpoczęcia inwestycji
KUBATURA m³ 36 916,00
POWIERZCHNIA m² PUM: 5132m2; PC: 9691m2
ZAKRES PRAC Generalne Wykonawstwo I Etapu ww. Inwestycji obejmujące budowę 4 budynków 4 kondygnacyjnych z antresolami, kotłowniami i 2 garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu: drogi, chodniki, miejsca parkingowe, ogrodzenie.
WARTOŚĆ W MLN PLN 48.128.022,84 PLN netto

MIEJSCE WYKONANIA ul. Darłowska, Dąbki

GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA 5 % wynagrodzenia umownego netto
GWARANCJA NAPRAWY WAD I USTEREK 2,5 % wynagrodzenia umownego netto
KARY
"1) 0,02% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki do 30 dni roboczych w zakończeniu Inwestycji"
"2) 0,05% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki od 31 dnia roboczego zwłoki, w zakończeniu Inwestycji"
"3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w Protokole odbioru końcowego Inwestycji lub w okresie rękojmi za wady, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie uzgodnionego przez Strony technicznie, technologicznie i organizacyjnie uzasadnionego terminu usunięcia usterek, do dnia faktycznego usunięcia usterek, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru: kara umowna w wysokości 0,05% wartości netto elementu, w którym ujawniono usterkę"
"4) z tytułu odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Generalny Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,"
z tytułu odstąpienia Generalnego Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiada Inwestor, Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto
LIMIT KAR 10% wynagrodzenia umownego netto
OKRESY GWARANCYJNE gwarancja jakości: roboty budowlane - 36 miesięcy, urządzenia 24 miesiące, rekojmia: 60 miesięcy

Segment budynek usługowy (zabudowa apartementowa)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Jacek Leczkowski Agnieszka Głwoacka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Jacek Leczkowski Agnieszka Głwoacka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki