REKLAMA

ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30 mln zł dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu

2020-10-08 17:24
publikacja
2020-10-08 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-08
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy na roboty budowlane o wartości 30 mln zł dotyczące budowy obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Poznaniu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:


Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje iż w dniu 8 października 2020 r. została podpisana Umowa o roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

Data zawarcia kontraktu: 08.10.2020 r.

Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): NP23 Sp. z o.o. Sp. komandytowa ul. Al.. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Wartość kontraktu (PLN, netto): 30 050 000,00

Przedmiot kontraktu: Budowa obiektu wielorodzinnego z lokalem usługowym na parterze, parkingiem podziemnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul.Jeleniogórskiej w Poznaniu

Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Jeleniogórska 14, Poznań
Terminy realizacji:
a) Data Przejęcia Terenu Budowy: 5 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, tj. w dniu 15 października 2020 r.,
b) Data zakończenia Prac Rozbiórkowych (I etap Umowy): 03 grudnia 2020 r.,
c) Data zakończenia II etapu umowy (roboty budowlane) - 20 m-cy od daty doręczenia Wykonawcy (ERBUD S.A.) Polecenia Rozpoczęcia Robót , jeżeli Polecenie Rozpoczęcia Robót zostanie doręczone Wykonawcy po Dacie zakończenia Prac Rozbiórkowych albo 21,5 miesiąca od Daty Rozpoczęcia Robót , jeżeli Polecenie Rozpoczęcia Robót zostanie doręczone Wykonawcy przed datą zakończenia Prac Rozbiórkowych.

Warunki płatności: Fakturowanie zgodnie zaawansowaniem, raz w miesiącu na koniec miesiąca, termin płatności 30 dni

Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% Wynagrodzenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres realizacji umowy

Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2,5% Wynagrodzenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej na okres gwarancji i rękojmi

Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) 66 miesięcy gwarancji i rękojmi w rozumieniu kodeksu cywilnego

Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 10% kwoty wynagrodzenia Umowy.

Uwagi Polecenie Rozpoczęcia Robót ma zostać przekazane Generalnemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 07.04.2021 r.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-08 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki